Orienteringssak om mottatt tilskudd til Bydel Alna fra Bufdirs «Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom»