Bydel Alna

Velkommen til Bydel Alna!

I Bydel Alna, som ligger i Groruddalen, bor det nærmere 50 000 innbyggere. Bydelen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen og er en viktig samfunnsaktør.

Vi er særlig opptatt av å involvere innbyggerne i utviklingen av våre tjenester og lokalsamfunn. Slik skaper vi gode løsninger for den enkelte og for Bydel Alna.

Bydelen består av områdene Furuset, Lindeberg, Haugerud, Trosterud, Ellingsrud, Tveita, Teisen og Hellerudtoppen. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

barn som leker i park

Ferieaktiviteter for barn og unge

Mange barn og unge kommer til å være hjemme i sommer. Vi har laget en brosjyre med oversikt over ferieaktiviteter for barn og og unge i regi av fritidsklubbene, idrettsforeningene og andre aktører. Noen av aktivitetene krever påmelding, mens andre er drop-in.