Bydel Alna

Velkommen til Bydel Alna!

I Bydel Alna, som ligger i Groruddalen, bor det nærmere 50 000 innbyggere. Bydelen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen og er en viktig samfunnsaktør.

Vi er særlig opptatt av å involvere innbyggerne i utviklingen av våre tjenester og lokalsamfunn. Slik skaper vi gode løsninger for den enkelte og for Bydel Alna.

Bydelen består av områdene Furuset, Lindeberg, Haugerud, Trosterud, Ellingsrud, Tveita, Teisen og Hellerudtoppen. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Bygging av bydelshuset i Bydel Alna

Fremtidens bydelshus på Furuset

Første kvartal 2022 åpner vi dørene til bydelshuset på Trygve Lies Plass. Bydelshuset samler bydelens tjenester på ett sted. For innbyggerne betyr dette bedre tilgjengelighet til bydelens tjenester.