Bydel Alna

Velkommen til Bydel Alna!

I Bydel Alna, som ligger i Groruddalen, bor det nærmere 50 000 innbyggere. Bydelen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen og er en viktig samfunnsaktør.

Vi er særlig opptatt av å involvere innbyggerne i utviklingen av våre tjenester og lokalsamfunn. Slik skaper vi gode løsninger for den enkelte og for Bydel Alna.

Bydelen består av områdene Furuset, Lindeberg, Haugerud, Trosterud, Ellingsrud, Tveita, Teisen og Hellerudtoppen. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen.

Bygging av bydelshuset i Bydel Alna

Alna bydelshus

I starten av 2022 samles bydelens tjenester under samme tak. Dette gjør vi for at innbyggernes behov skal løses raskere og enklere.