Videreføring av tiltak etter prosjektet "Hva har du gjort i ferien?"