Møte i Østensjø ungdområd

Sak 22/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 23/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 25.04.2016

Sak 24/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus