Østensjø ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i ungdomsrådet

Alle møter er åpne for publikum.

De starter med «åpen halvtime», der du komme med synspunkter og stille spørsmål til ungdomsrådet.

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Sekretær
Anne Sissel Slaatsveen
Telefon