Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Sak 28/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 4/16

Sak 29/16 - Godkjenning av protokoll 3/16

Sak 30/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. juni 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret