Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 95/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 96/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2016

Sak 97/16 - Protokoller til orientering

Sak 98/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 20. juni 2016

Tid

klokken 18:30