Sommerfullmakt til bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK)