Østensjø bydelsutvalg

Østensjø bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Saker og møter i bydelsutvalget

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP), Fremskrittspartiet (FrP), Høyre (H), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Navn Rolle Parti E-post Medlemmer pr. parti
Bjørn Strøm Leder AP bjorn.strom@tine.no 4
Benjamin Aargaard Bornø Nestleder H benjamin.borno@gmail.com 4
Siri Tøvik Medlem AP siritovik@outlook.com 4
Erling Olav Turtum Medlem AP erlingot@msn.com 4
Nina Hovda Johannesen Medlem AP nina-hj@live.no 4
Oda Indgaard Medlem MDG odaindgaard@gmail.com 2
Sella Aarrestad Provan Medlem MDG sellaprovan@gmail.com 2
Ivar Melby Medlem SV melby.ivar@gmail.com 2
Martine Smerud Medlem SV m_smerud@hotmail.com 2
Gunnhild Lurås Medlem R gunnhild.luras@gmail.com 1
Britt Inglingstad Medlem V britt.inglingstad@V.no 1
Rune Pram Østby Medlem H rune.pram.ostby@gmail.com 4
Svanhild Benedicte Grimstad Medlem H svanhild.b.grimstad@gmail.com 4
Karoline Torkildsen Medlem H karoline.torkildsen@gmail.com 4
Tore Wiik Medlem FrP torewiik@ymail.com 1
Astrid Borgen 1. vara AP ab@verktoypartner.no 4
Said Aamin 2. vara AP said100@hotmail.no 4
Frida Axelsen-Sørlle 3. vara AP fridaaxelsen@gmail.com 4
Isak Andersson 4. vara AP anderssonisakk@gmail.com 4
Siri Jensrud 5. vara AP jensrud.siri@gmail.com 4
Sanjin Kazagic 6. vara AP sanjinkazagic114@hotmail.com 4
Ibrahim Temel 7. vara AP ibrahimtemel@live.no 4
Yngvar Søetorp 1. vara MDG ludvig14sol@gmail.com 2
Torleiv Lohne 2. vara MDG torleiv.lohne@gmail.com 2
Juni Romero y. C. Berg-Nielsen 3. vara MDG juni.bergnielsen@gmail.com 2
Malin Kock Hansen 4. vara MDG malin.kock@gmail.com 2
Marte Rostøl 5. vara MDG marterostol@gmail.com 2
Tone Salthe 1. vara SV tonesalthe@gmail.com 2
Ramil Aliyev 2. vara SV ramilko@yahoo.com 2
Torstein Bae 3. vara SV Torstein.bae@gmail.com 2
Sunniva De Leon 4. vara SV sunnivadeleon@gmail.com 2
Anja Røyne 5. vara SV anja.royne@gmail.com 2
Alexander Utgård Hopland-Wøien 1. vara R alexwoi55@gmail.com 1
Alexander Braaten Berg 2. vara R alexandermb@gmail.com 1
Ingjerd Bøhaugen 3. vara R ingjerdb@hotmail.com 1
Michelle Majedi 4. vara R 1
Sverre Skre 1. vara V sverre.skre@gmail.com 1
Eili Vigestad Berge 2. vara V eili.v.berge@gmail.com 1
Lisa Vaage 3. vara V lisa.vaage@gmail.com 1
Ida Hundvebakke 4. vara V i_hundvebakke@hotmail.com 1
Espen Smedsrud 1. vara H supersjef@hotmail.com 4
Tone Vestgård 2. vara H tonejakob@gmail.com 4
Lars Foyn 3. vara H lars.foyn@online.no 4
Taulant Krasniqi 4. vara H taulant89@gmail.com 4
Anne Maria Røe 5. vara H 4
Sigurd Bakke Styrvold 6. vara H sigurdbstyrvold@gmail.com 4
Jon Åge Ruud 7. vara H jonaagr@online.no 4
Ann Carnarius Elseth 1. vara FrP elseth.ann@gmail.com 1
Ferdinand Hauge 2. vara FrP ingcognito@gmail.com 1
Hildegunn Hansen 3. vara FrP 1
Atle Skretting 4. vara FrP 1

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023

Medlemmer

Politisk koordinator
Karstein Alvestad Skogseth
Telefon
Telefon