Østensjø bydelsutvalg

Østensjø bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Saker og møter i bydelsutvalget

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP) fire medlemmer, Fremskrittspartiet (FrP) et medlem, Høyre (H) fire medlemmer, Miljøpartiet de Grønne (MDG) to medlemmer, Rødt (R) et medlem, Sosialistisk Venstreparti (SV) to medlemmer og Venstre (V) et medlem.

Navn Rolle Parti E-post
Bjørn Strøm Leder AP bjorn.strom@tine.no
Benjamin Aargaard Bornø Nestleder H benjamin.borno@gmail.com
Siri Tøvik Medlem AP siritovik@outlook.com
Erling Olav Turtum Medlem AP erlingot@msn.com
Nina Hovda Johannesen Medlem AP nina-hj@live.no
Oda Indgaard Medlem MDG odaindgaard@gmail.com
Sella Aarrestad Provan Medlem MDG sellaprovan@gmail.com
Ivar Melby Medlem SV melby.ivar@gmail.com
Martine Smerud Medlem SV m_smerud@hotmail.com
Gunnhild Lurås Medlem R gunnhild.luras@gmail.com
Britt Inglingstad Medlem V britt.inglingstad@venstre.no
Rune Pram Østby Medlem H rune.pram.ostby@gmail.com
Svanhild Benedicte Grimstad Medlem H svanhild.b.grimstad@gmail.com
Karoline Torkildsen Medlem H karoline.torkildsen@gmail.com
Tore Wiik Medlem FrP torewiik@ymail.com
Astrid Borgen 1. vara AP ab@verktoypartner.no
Said Aamin 2. vara AP said100@hotmail.no
Frida Axelsen-Sørlle 3. vara AP fridaaxelsen@gmail.com
Isak Andersson 4. vara AP anderssonisakk@gmail.com
Siri Jensrud 5. vara AP jensrud.siri@gmail.com
Sanjin Kazagic 6. vara AP sanjinkazagic114@hotmail.com
Ibrahim Temel 7. vara AP ibrahimtemel@live.no
Yngvar Søetorp 1. vara MDG ludvig14sol@gmail.com
Torleiv Lohne 2. vara MDG torleiv.lohne@gmail.com
Juni Romero y. C. Berg-Nielsen 3. vara MDG juni.bergnielsen@gmail.com
Malin Kock Hansen 4. vara MDG malin.kock@gmail.com
Marte Rostøl 5. vara MDG marterostol@gmail.com
Tone Salthe 1. vara SV tonesalthe@gmail.com
Ramil Aliyev 2. vara SV ramilko@yahoo.com
Torstein Bae 3. vara SV Torstein.bae@gmail.com
Sunniva De Leon 4. vara SV sunnivadeleon@gmail.com
Anja Røyne 5. vara SV anja.royne@gmail.com
Alexander Utgård Hopland-Wøien 1. vara R alexwoi55@gmail.com
Alexander Braaten Berg 2. vara R alexandermb@gmail.com
Ingjerd Bøhaugen 3. vara R ingjerdb@hotmail.com
4. vara
Sverre Skre 1. vara V sverre.skre@gmail.com
Eili Vigestad Berge 2. vara V eili.v.berge@gmail.com
Lisa Vaage 3. vara V lisa.vaage@gmail.com
4. vara V
Espen Smedsrud 1. vara H supersjef@hotmail.com
Tone Vestgård 2. vara H tonejakob@gmail.com
Lars Foyn 3. vara H lars.foyn@online.no
Taulant Krasniqi 4. vara H taulant89@gmail.com
Anne Maria Røe 5. vara H
Sigurd Bakke Styrvold 6. vara H sigurdbstyrvold@gmail.com
7. vara H
Ann Carnarius Elseth 1. vara FrP elseth.ann@gmail.com
Ferdinand Hauge 2. vara FrP ingcognito@gmail.com
Hildegunn Hansen 3. vara FrP
Atle Skretting 4. vara FrP

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023

Medlemmer

Bjørn Strøm (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Benjamin Bornø (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Nestleder av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Erling O. Turtum (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Ann Carnarius Elseth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Svanhild Grimstad (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Gunnhild Lurås (Rødt)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bøler sentrum barnehage
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Nina Hovda Johannessen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftasåsen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Tore Wiik (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Ivar Melby (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Sella Aarrestad Provan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Karoline Torkildsen (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Oda Indgaard (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Siri Tøvik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Britt Inglingstad (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Yngvar Søetorp (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Said Aamin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Astrid Borgen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Ferdinand Hauge (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud gård barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Lars Foyn (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Espen Smedsrud (Høyre)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Martine Smerud (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Alexander Utgård Hopland-Wøien (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Anja Røyne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Atle Skretting (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Fuglemyra barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Eili Vigestad Berge (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Frida Axelsen-Sørlle (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Anne Maria Røe (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Alexander Braaten Berg (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Hildegunn Hansen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Isak Kaminski Andersson (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Ingjerd Bøhaugen (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Juni Romero y. C. Berg-Nielsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Lisa Vaage (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Marte Rostøl (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Holtet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Malin Kock Hansen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Ibrahim Temel (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Sanjin Kazagic (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bakkehavn barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Sigurd Styrvold (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Rune Pram Østby (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Siri Jensrud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Ramil Aliyev (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Sunniva De Leon (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Tone Salthe (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Taulant Krasniqi (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Tone Vestgård (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Torstein Bae (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Torleiv Lohne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Sverre Skre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Gøran Andreassen (Venstre)

Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Politisk koordinator
Karstein Alvestad Skogseth
Telefon
Telefon