Bydel Østensjøs uttalelse til ny vannledning mellom Enebakkveien og Lambertseterveien