Møte i Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Sak 55/16 - Godkjenning av møteinnkalling og sakskart

Sak 56/16 - Godkjenning av protokoll

Sak 57/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24