Fortau i Skøyenåsveien fra Klinkerveien/ fotgjengerfelt Skøyenåsen ved Klinkerveien