Møte i Østensjø oppvekstkomite

Sak 33/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 34/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2016

Sak 35/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24