Østensjø oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Saker og møter i oppvekstkomiteen

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP), Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Navn Parti Rolle E-post
Martine Smerud SV Leder m_smerud@hotmail.com
Erling Olav Turtum AP Nestleder erlingot@msn.com
Frida Axelsen-Sørlle AP Medlem fridaaxelsen@gmail.com
Karoline Torkildsen H Medlem karoline.torkildsen@gmail.com
Benjamin Aargaard Bornø H Medlem benjamin.borno@gmail.com
Atle Skretting FrP Medlem
Alexander Braaten Berg R Medlem alexandermb@gmail.com
Ramil Aliyev SV Medlem ramilko@yahoo.com
Marte Rostøl MDG Medlem marterostol@gmail.com
Isak Andersson AP 1. vara anderssonisakk@gmail.com
Sanjin Kazagic AP 2. vara sanjinkazagic114@hotmail.com
Bjørn Arne Sørslett AP 3. vara basorslett@hotmail.com
Merete Vonen AP 4. vara vonenmerete@gmail.com
Sigurd Bakke Styrvold H 1. vara sigurdbstyrvold@gmail.com
Lisa Vaage V 2. vara lisa.vaage@gmail.com
Aina Stenersen FrP 2. vara Stenersenaina@gmail.com
Nina Merete Bryne R 1. vara ninambryne@gmail.com
Lars Greger Granlund R 2. vara lars.granlund@osloskolen.no
Turid Kjernlie R 3. vara turidkj@online.no
Vigdis Bodin Jensen SV 1. vara
Lars Bjarne Kristofersen SV 2. vara lb.kris@online.no
Vegard Nordin Løvå SV 3. vara vegardlova@gmail.com
Merete Anker-Nilsen MDG 1. vara Meretheankernilssen@hotmail.com
Bjørn Jacobsen MDG 2. vara Bjjacob3@gmail.com
Line Kristine Lunder MDG 3. vara
Marius Toresen V 1.vara FRP og V Marius.toresen@gmail.com

Medlemmer

Politisk sekretariat