Til innhold

Ombruk og gjenbruk

Har du noe du skal kvitte deg med som andre kan ha bruk for? Da kan du levere det til ombruk ved gjenbruksstasjonene.

Hva kan du levere til ombruk eller gjenbruk?

Hva kan du ikke levere til ombruk?

  • Elektriske apparater

Dessverre har vi ikke lov til å la elektriske artikler gå til ombruk på grunn av ansvarsforholdet det kan medføre. Loppemarkeder og bruktbutikker tar på seg ansvar for at artiklene er i forsvarlig stand når de selger. Oslo kommune har dessverre ikke mulighet til å gjøre dette. Elektriske artikler som fungerer kan derfor gjerne leveres til andre plasser med ombruk av elektronikk, og på den måten få et forlenget liv og slippe å bli destruert.

Hvem kan hente ting gratis, og hvor kan du hente det?

  • På minigjenbruksstasjonene kan hvem som helst hente ut gratis ting fra ombrukshyllene. Det kan for eksempel være bøker, servise, glass, leker eller liknende. Gå til oversikt over minigjenbruksstasjonene.

  • På gjenbruksstasjonene Smestad, Haraldrud eller Grønmo er det kun Fretex eller andre samarbeidspartnere som kan hente ut gjenstander. Dette på grunn av trafikkavviklingen på de enkelte gjenbruksstasjonene.

Kan privatpersoner av og til hente ut ting ved Smestad, Grønmo, Grefsen eller Haraldrud?

Nei, dessverre, ikke til vanlig. Det er stor pågang  for å levere avfall ved gjenbruksstasjonene. For å ivareta sikkerheten og sikre gode kundeopplevelser kan ikke privatpersoner hente ut ombruksting fra gjenbruksstasjonene. Av og til har vi ombruksdager, og da kan du hente ting. Da er det i så fall annonsert i kalenderen som av og til ligger nederst på denne siden.

Mindre gjenstander blir distribuert til alle minigjenbruksstasjonene. Der kan du hente ut så mye du vil. Bare husk å veie ut først! Gå til oversikt over minigjenbruksstasjoner.