Grefsen gjenvinningsstasjon

Hvem kan levere og hva koster det?

Husholdningskunder fra Oslo

Innbyggere i Oslo kan levere avfall fra egen husholdning 20 ganger per år uten å betale, ved å skanne sin personlige GjenbruksID når man kommer til stasjonen. Etter 20 leveringer må du betale per gang.

Unntakene er hageavfall, EE-avfall og farlig avfall. Hvis du leverer kun disse avfallstypene, skal du ikke betale ekstra eller skanne koden din - bare vise den frem. Du trenger ikke vise GjenbruksID for å kjøpe jord.

Du kan levere:

 • Inntil 1 m³ avfall fra din egen husholdning
 • Inntil 3 m³ rent hageavfall: kvister, greiner, løv, nedfallsfrukt m.m.
 • Inntil 1 m³ røtter, stammer, og stubber over 15 cm i diameter
 • Inntil 1 m³ løsmasser (sand, jord, naturstein) opptil 10 ganger per husstand per år.
  • Du må ha med deg et ferdig utfylt egenerklæringsskjema for å levere løsmasser. Etter 10 ganger koster det 650 kroner for inntil 0,5 m³ løsmasser, og 1250 kroner for inntil 1 m³ løsmasser. .
  • Elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon, fliser m.m. skal være fjernet før levering.

Kunder med avfall som overstiger disse grensene blir avvist.

Pris etter 20 leveringer (inkl. mva.):

 • 0-1 m³ avfall: 450 kr

Unntak:

 • Kun 0-1 m³ papp/papir og/eller hvit isopor: 200 kr
 • Kun 0-1 m³ metall: 200 kr

Prisene gjelder fra og med 1. april 2023.

Innbyggere fra andre kommuner og næringskunder

Næringsdrivende med park-/hageavfall og innbyggere fra andre kommuner kan også levere avfall på Grefsen, men mot betaling. Dette gjelder også hvis for vaktmestre som skal levere på vegne av borettslag/sameie.

Priser (inkl. mva.):

 • 0-1 m³ avfall: 450 kr
 • 0-3 m³ hageavfall inntil 15 cm i diameter: 285 kroner per m³
 • 0-1 m³ røtter, stammer, stubber over 15 cm i diameter: 1875 kroner per m³
 • 0-1 m³ løsmasser (sand, jord, naturstein): 1250 kroner

Egne kategorier:

 • Kun 0-1 m³ papp/papir og/eller hvit isopor: 200 kr
 • Kun 0-1 m³ metall: 200 kr

Prisene gjelder fra og med 1. april 2023.

Kunder med avfall som overstiger disse grensene blir avvist. De ansatte på stasjonen kan også avvise besøkende som ikke oppfyller våre øvrige leveringsbetingelser.

Hvordan levere og hva kan du levere?

GjenbruksID

Hvis du bor i Oslo og vil levere avfall ved Grefsen uten å betale ekstra, må du ha GjenbruksID. Det er en QR-kode du skanner i bommen når du kommer fram til stasjonen. Du kan vise koden på mobil eller papir.

GjenbruksID er personlig og skal ikke lånes bort. Den gir deg rett til å levere avfall inntil 20 ganger per år uten å betale ekstra. Levering av hageavfall, farlig avfall og EE-avfall skal ikke regnes med i denne kvoten.

Vi tar ikke imot avfall i sorte/fargete sekker

Det er ikke tillatt å levere avfall i sorte sekker. Kunder som kommer med avfall i sorte sekker, kan bli avvist. Vi må kunne se hva slags avfall som blir levert, for sikre at farlig avfall, småelektronikk og lignende blir håndtert forsvarlig. Derfor skal alt avfall leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige sekker kan du kjøpe ved de fleste dagligvarebutikker, byggevarehus og hagesentre.

Du skal sortere avfallet før du ankommer stasjonen, og kaster selv innholdet i riktig container. Hvis du er usikker på hvor avfallet skal får du hjelp av oss på stasjonen.

Du kan levere:

 • ting til ombruk, inkludert brukbar småelektronikk.
 • hageavfall
 • røtter, stammer, stubber (kun 1 m³)
 • løsmasser som naturstein, sand og jord (kun 0,5 m³ )
 • papp og papir
 • plast
 • glass- og metallemballasje
 • trevirke
 • porselen
 • keramikk
 • farlig avfall (som for eksempel maling, spraybokser, primus m.m.)
 • elektrisk og elektronisk avfall (ikke hvitevarer)
  • Vi har safe drop for mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er og harddisker som sørger for sletting og trygg behandling av innholdet.
 • klær og andre tekstiler
 • brennbart avfall, som ikke kan sorteres i de andre containerne
 • stearinlysrester

Du kan ikke levere blant annet:

 • større ting som møbler, gammel innredning og liknende (kan leveres på Grønmo, Haraldrudog Smestad)
 • rammemadrasser og springfjærmadrasser (kan leveres på Grønmo, Haraldrudog Smestad)
 • asbest/eternitt og asbestholdige materialer (kan leveres på Grønmo og Haraldrud)
 • matavfall
 • stubbloftsleire
 • løsmasser som tegl, betong, asfalt og Leca (kan leveres på Grønmo og Haraldrud)
 • ubrukt fyrverkeri – du kan levere det til importører og forhandlere.
 • radioaktive materialer – kontakt Institutt for energiteknikk på telefon 63 80 60 00.
 • medisiner og sprøyter
  • medisiner leveres til apotek
  • sprøyter/nåler legges i en beholder e.l. og kastes i restavfallet
 • fritidsbåt under 15 fot (kan leveres til Grønmo)
 • sensitive dokumenter til makulering
 • isolasjonsmateriale, gips, vinduer samt generelt rivningsavfall (kan leveres på Grønmo, Haraldrud og Smestad)
 • impregnert trevirke og sviller (kan leveres på Grønmo, Haraldrudog Smestad)

Bilen kan ha en totalvekt inntil 3500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt, og må være tilkoblet mens du er på stasjonen. Motoren skal være slått av til enhver tid mens du kaster avfallet ditt.

Er du fortsatt usikker på om du kan levere noe hos oss? Her kan du lese mer og søke opp ulike avfallstyper.

Når er det mest travelt?

Se når det er mest travelt på gjenvinningsstasjonen.

Kjøp Oslokompost

På Grefsen kan du kjøpe jordprodukter fra Oslokompost. Les mer om de ulike produktene, hva de koster, og hvilke produkter du kan kjøpe ved de ulike mottakene.

Hva kan du hente?

 • Lilla og grønne poser til sortering
 • Kildesorteringsbeholder til matavfall

Åpningstid

26. februar — 3. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
4. mars — 10. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. mars — 17. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kapellveien 118
0493 OSLO