Ryen gjenvinningsstasjon

Hvem kan levere og hva koster det?

Husholdningskunder fra Oslo

Som innbygger i Oslo kan du levere avfall fra egen husholdning 20 ganger per år uten å betale, ved å skanne din personlige GjenbruksID når du kommer til stasjonen. Etter 20 leveringer må du betale per gang.

Unntakene er hageavfall, EE-avfall og farlig avfall. Hvis du leverer kun disse avfallstypene, skal du ikke betale ekstra eller skanne koden din - bare vise den frem. Du trenger ikke vise GjenbruksID for å kjøpe jord.

Du kan levere:

 • Inntil 1 m³ husholdningsavfall og/eller hageavfall (maks 15 cm i diameter) fra din egen husholdning

Kunder med avfall som overstiger denne grensen blir avvist.

Pris etter 20 leveringer (inkl. mva.):

 • Inntil 1 m³ husholdningsavfall: 500 kr
 • 0-1 m³ kun papp/papir og/eller hvit isopor: 250 kr
 • 0-1 m³ kun metall: 250 kr

Prisene gjelder fra og med 1. mars 2024.

Innbyggere fra andre kommuner

Innbyggere fra andre kommuner kan også levere avfall på Ryen, men mot betaling. Næringskunder kan ikke levere her.

Priser (inkl. mva.):

 • 0-1 m³ avfall: 500 kr
 • 0-1 m³ hageavfall (maks 15 cm i diameter): 295 kr per m³
 • 0-1 m³ kun papp/papir og/eller hvit isopor: 250 kr
 • 0-1 m³ kun metall: 250 kr

Prisene gjelder fra og med 15. april 2024.

Kunder med avfall som overstiger disse grensene blir avvist.

De ansatte på stasjonen kan også avvise besøkende som ikke oppfyller våre øvrige leveringsbetingelser.

Det er andre leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjonene Haraldrud, Smestad, og Grønmo.

Hva kan du levere og hvordan levere?

GjenbruksID

Hvis du bor i Oslo og vil levere avfall på Ryen uten å betale ekstra, må du ha GjenbruksID. Det er en QR-kode du skanner i bommen når du kommer fram til stasjonen. Du kan vise koden på mobil eller papir.

GjenbruksID er personlig og skal ikke lånes bort. Den gir deg rett til å levere avfall inntil 20 ganger per år uten å betale ekstra. Levering av hageavfall, farlig avfall og EE-avfall skal ikke regnes med i denne kvoten.

Vi tar ikke imot avfall i sorte/fargete sekker

Det er ikke tillatt å levere avfall i sorte sekker. Kunder som kommer med avfall i sorte sekker, kan bli avvist. Vi må kunne se hva slags avfall som blir levert, for sikre at farlig avfall, småelektronikk og lignende blir håndtert forsvarlig. Derfor skal alt avfall leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Hageavfall trenger ikke leveres i sekker. Om hageavfallet likevel leveres i sekker, må sekkene være gjennomsiktige og avfallet må tømmes ut.

Bilen skal være slått av til enhver tid mens du kaster avfallet ditt.

Du kan levere disse avfallstypene:

 • ting til ombruk, inkludert brukbar småelektronikk
 • hageavfall, nedfallsfrukt, kvister (maks 15 cm i diameter)
  • Vi tar ikke imot løsmasser som stein, tegl, betong, jord og asfalt
 • papp og papir
 • plast
 • glass- og metallemballasje
 • trevirke
 • porselen og keramikk
 • farlig avfall, som for eksempel maling, spraybokser, batterier m.m.
 • elektrisk og elektronisk avfall (ikke hvitevarer)
  • Vi har safe drop for mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er og harddisker som sørger for sletting og trygg behandling av innholdet.
 • isopor
 • metall
 • møbler
 • klær og andre tekstiler, både hele og ødelagte
 • brennbart avfall (avfall som ikke sorteres i de andre containerne)
 • stearinlysrester

Du kan ikke levere blant annet:

Bilen din kan ha en totalvekt inntil 3500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt, og må være tilkoblet mens du er på stasjonen.

Hvem kan hente ombruksartikler?

Gjenstander som leveres til ombruk, blir hentet av ulike samarbeidspartnere. Les mer om når og hvordan du kan hente ut ombruksartikler, og hvem vi samarbeider med.

I tillegg er det et område inne på stasjonen hvor privatpersoner kan ta med seg brukte gjenstander.

Når er det mest travelt?

Se bilder fra køen på Ryen, Grønmo, Haraldrud og Smestad.

Kjøp Oslokompost

På Ryen kan du kjøpe sekker med jordprodukter fra Oslokompost. Se oversikt over typer Oslokompost og priser.

Åpningstid

15. juli — 21. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. juli — 4. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Vårveien 87
0680 OSLO