Avtale om henting av ombruksvarer

Bedrifter og organisasjoner kan søke om å hente ut ombruksvarer fra byens gjenvinningsstasjoner. Dette tilbudet er gratis.

Kort om ordningen

Gjennom henting av ombruksvarer kan din organisasjon være med på å styrke den sirkulære økonomien i Oslo ved å gi nytt liv til produkter og materialer som noen andre har kvittet seg med.

Oslo kommune har som mål å øke andelen ombruk fra egne anlegg.

Ulike avtaler du kan søke om

Du kan, på vegne av din bedrift, organisasjon eller liknende søke om:

 1. Fast avtale: En fast avtale innebærer henting av ombruksvarer med jevn hentefrekvens gjennom en full avtaleperiode (12 måneder). Lengre avtaleperiode kan vurderes for større aktører.
 2. Annen avtale: Dette er avtaler om henting av ombruksvarer i kortere perioder eller bare én gang.

Ombruksvarene som tilbys gjennom avtale omfatter alt som mottas til ombruk ved gjenvinningsstasjonene med unntak av tekstiler og hvitevarer. Du vil i søknadsskjema bli bedt om å spesifisere ønsket avtaletype og hva slags ombruksvarer du ønsker å hente ut. Avtalen kan f.eks. gjelde sportsutstyr, bøker eller keramiske fliser.

Kriterier for å søke

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ønsker å inngå samarbeid med bedrifter og organisasjoner om henting av ombruksvarer, og oppfordrer derfor alle som er interessert til å søke.

 • Kun organisasjoner, bedrifter, foreninger eller liknende kan søke.
  • Privatpersoner kan ikke søke om avtale. Som privatperson kan du hente ut ombruksgjenstander ved byens minigjenvinningsstasjoner, og ombruksteltene. Les mer om ombruk for privatpersoner.
 • Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av hva dere vil gjøre med ombruksvarene for å sikre at tingene/materialene kommer tilbake i kretsløp/bruk.

For søkere med organisasjonsnummer, som søker om fast ukentlig henting, gjelder i tillegg følgende:

Frister for å søke

 • 16. januar 2024 er fristen for å søke om en fast avtale for neste avtaleperiode (20.02.2024 – 20.02.2025). Søknader som mottas etter fristen blir vurdert ved ledig kapasitet.
 • Søknader for andre avtaler behandles løpende. Det er ingen søknadsfrist.

Krav om rapportering og innsyn

Får du tilbud om avtale, og takker ja, forplikter du deg til å rapportere inn vekten på ombruksvarene du henter ut. Du må på forespørsel om innsyn kunne dokumentere hva som blir gjort med ombruksvarene. For eksempel gjennom regnskap, rapporter, samarbeidsavtaler eller liknende.

Slik søker du

 1. Logg inn i søknadsskjemaet, fyll ut og send inn

  Skjemaet gjelder for begge avtaletyper.

  For søknad om fast ukentlig henting må obligatoriske vedlegg lastes opp før innsending (gjelder søkere med organisasjonsnummer).

Etter at du har sendt søknaden

 1. Slik går vi gjennom søknadene

  Dette vil ha betydning for vurderingen:

  • Søkernes profil
  • Hva slags type ombruksgjenstand eller materiale det søkes om å hente
  • Hentekapasitet
  • Plan for videre behandling av ombruksvarene

  Følgende søkere vil bli prioritert:

  • Søkere med et samfunnsnyttig formål blir prioritert fremfor rent kommersielle aktører
  • Søkere som driver med reparasjon av ombruksvarer.
  • Søkere som kan hente ut større mengder varer (stort volum).
  • Søkere som har mulighet til å hente ofte, og fra flere gjenvinningsstasjoner.
  • Søkere som kan dokumentere lav miljøbelastning i forbindelse med transport (at varene fraktes korte avstander, at det benyttes kjøretøy/ transport med lavest mulig utslipp etc.).
  • Søkere som har en plan for videre behandling som er i tråd med avfallshierarkiets prioriteringer.
 2. Behandlingstid

  Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden etter senest fire uker.

Klage

Klage på behandlingen av din søknad må sendes til oss senest tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling, og ikke til det skjønn som er utvist.