Finn barneskole

Mindre feil i kartet

Det har blitt gjort endringer i inntaksområdene til Sagene skole og Bjølsen skole som det jobbes med å oppdatere i kartet. Følgende adresser hører nå til Bjølsen skole sitt inntaksområde: Dannevigsveien 2-8 12, 16, 18ABC, Maridalsveien 129-152, Arendalsgata 5, 20C og 20D, Thurmans gate 10ABC-16ABC, Stockfleths gate 51AB-60ABC, Pontoppidans gate 9AB, 10-15, Kierschows gate 1-7, Uelands gate 63ABC- 67ABC.

Finn barneskole