Skolekrets barneskole

Mindre feil i kartet

Det har blitt gjort endringer i inntaksområdene til Sagene skole og Bjølsen skole som det jobbes med å oppdatere i kartet. Følgende adresser hører nå til Bjølsen skole sitt inntaksområde: Dannevigsveien 2-8 12, 16, 18ABC, Maridalsveien 129-152, Arendalsgata 5, 20C og 20D, Thurmans gate 10ABC-16ABC, Stockfleths gate 51AB-60ABC, Pontoppidans gate 9AB, 10-15, Kierschows gate 1-7, Uelands gate 63ABC- 67ABC.

Finn barneskole

Dersom et barn har to adresser er det den folkeregistrerte adressen som gjelder. Les mer om nærskolevedtak og bytte av skole.

Finn ungdomsskole

Finn ut hvilken ungdomsskole du tilhører.

Oversikt over alle skolene i Oslo

Gå til oversikten som viser alle Osloskolene.

Informasjon om skolestart i Oslo

Les om skolestart i Oslo.