Skolekrets barneskole

Finn barneskole

Dersom et barn har to adresser er det den folkeregistrerte adressen som gjelder. Les mer om nærskolevedtak og bytte av skole.

Finn ungdomsskole

Finn ut hvilken ungdomsskole du tilhører.

Oversikt over alle skolene i Oslo

Gå til oversikten som viser alle Osloskolene.

Informasjon om skolestart i Oslo

Les om skolestart i Oslo.