Skolekrets barneskole

Finn barneskole

Dersom et barn har to adresser er det den folkeregistrerte adressen som gjelder. Les mer om nærskolevedtak og bytte av skole.

Det kan forekomme feil i kartet.

Finn ungdomsskole

Finn ut hvilken ungdomsskole du tilhører.

Oversikt over alle skolene i Oslo

Gå til oversikten som viser alle Osloskolene.

Informasjon om skolestart i Oslo

Les om skolestart i Oslo.