Skolekrets barneskole

Høring av ungdomsskoletilhørighet og endring av inntaksområdet

I 2023 og 2024 åpner to nye ungdomsskoler i bydel Sagene, og i tillegg blir Bjølsen skole omstrukturert til ren barneskole. Utdanningsetaten ønsker dine innspill.

Finn barneskole

Vi tar forbehold om at mindre feil i kartet kan forekomme.

Dersom et barn har to adresser er det den folkeregistrerte adressen som gjelder. Les mer om nærskolevedtak og bytte av skole.

Finn ungdomsskole

Finn ut hvilken ungdomsskole du tilhører.

Oversikt over alle skolene i Oslo

Gå til oversikten som viser alle Osloskolene.

Informasjon om skolestart i Oslo

Les om skolestart i Oslo.