Fag- og svenneprøven

Om fag- og svenneprøven

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget.

Prøven består av fire deler

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Vurdering
  • Dokumentasjon

Når kan du ta prøven?

For lærlinger gjelder følgende: 

  • Når læretida nærmer seg slutten blir du meldt opp til fag- eller svenneprøve. Du kan ta prøva tidligst tre måneder før læretida er slutt. For å ta prøva må du ha bestått nødvendig teori.
  • Lærebedriften har ansvar for å melde deg opp til prøve i rett tid.
  • Dersom du stryker, kan du melde deg opp til ny prøve innen seks måneder. Kostnadene ved prøva dekkes av Utdanningsetaten, og kontrakten med bedriften kan forlenges.

  • Stryker du denne andre gangen, må du melde deg opp som praksiskandidat for å ta prøva en tredje gang. Du finner mer info om praksiskandidatordninga og praksiskrav her.

For praksiskandidater gjelder følgende: 

Koster det noe?

  • For lærlinger dekker lærebedriften og Utdanningsetaten kostnadene ved prøva og ett ekstra forsøk, deretter må man betale prøva selv.
  • Praksiskandidater må selv betale for prøva.

Hvem bedømmer prøven?

Prøvenemnda i faget godkjenner og bedømmer prøva. Les mer om prøvenemnda.

Utdeling av fag- og svennebrev

Når du har bestått fagprøva, får du fagbrevet ditt på fag- og svennebrevutdelinga. Les mer om utdeling av fag- og svennebrev. Du kan også bestille fag- eller svennebrev og hente det hos Utdanningsetaten.

Dersom du har mista fagbrevet eller svennebrevet ditt, må du kontakte avdeling for fagopplæring.

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Konstituert avdelingsdirektør

Jan Tvedt
E-post:

Konstituert seksjonssjef - bedriftsveiledning

Hans-Erik Slokvik
Mobil: 990 36 502
E-post:

Nestleder - Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Informasjonsmedarbeider

Ole Kristian Grønneng
Mobil: 944 97 901
E-post:

Lommefagbevis

Fyll ut bestillingsskjema dersom du ønsker fag- eller svennebeviset i kortformat. Last ned bestillingsskjema (PDF)

Leveringstid er cirka to måneder.

Oversettelse av fagbrev eller svennebrev

Senter for internasjonalisering av utdanning her fagbeskrivelser på engelsk. Du finner disse beskrivelsene her.

SiU har også andre ressurser for deg som trenger å dokumentere ferdighetene dine i Europa. Dette finner du under sidene om Europass.

Klage på fag- eller svenneprøve

Du kan klage på fagprøva eller svenneprøva dersom du har fått karakteren ikke bestått. Klagen må sendes inn innen tre uker fra mottatt melding om ikke bestått.

Det er hovedsakelig to typer klager, formell eller faglig. Du kan også sende en todelt klage som består av begge. 

Når vi mottar klagen vurderes den opp mot det som står i begrunnelsen fra prøvenemnda for ikke bestått. Derfor er det viktig at du venter med å sende inn klagen til du har mottatt ikke-bestått protokoll med begrunnelse.

Slik sender du klagen

Det er ikke et eget klageskjema. Du velger selv om du vil sende klagen til oss på e-post eller per brev.

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Finn utdrag av forskriften og klageprosedyren.