Til innhold

Om fag- og svenneprøven

Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget.

Prøven består av fire deler

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Vurdering
  • Dokumentasjon

Når kan du ta prøven?

For lærlinger gjelder følgende: 

  • Når læretiden nærmer seg slutten blir du meldt opp til fag- eller svenneprøve. Du kan ta prøven tidligst tre måneder før læretiden er slutt. For å ta prøven må du ha bestått nødvendig teori.
  • Lærebedriften har ansvar for å melde deg opp til prøve i rett tid.

For praksiskandidater gjelder følgende: 

Koster det noe?

  • Lærlinger får kostnadene knyttet til prøven dekket av lærebedriften og Utdanningsetaten.
  • Praksiskandidater må selv betale for prøven.

Hvem bedømmer prøven?

Prøvenemnda i faget godkjenner og bedømmer prøven. Les mer om prøvenemnda.

Utdeling av fag- og svennebrev

Les mer om utdeling av fag- og svennebrev.

Ønsker du kopi av gammelt fag- og svennebrev må du ta kontakt med Avdeling for fagopplæring.

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
Mobil: 970 27 760
E-post:

Nestleder - seksjonssjef - bedriftsveiledning

Jan Tvedt
Mobil: 916 53 391
E-post:

Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Prosjektmedarbeider

Marit Strand
Mobil: 907 35 922
E-post:

Informasjonsmedarbeider

Ole Kristian Grønneng
Mobil: 944 97 901
E-post:

Lommefagbevis

Fyll ut bestillingsskjema dersom du ønsker fag- eller svennebeviset i kortformat. Last ned bestillingsskjema (PDF)

Leveringstid er cirka to måneder.

Klage på fag- eller svenneprøve

Du kan klage på fag- og svenneprøven dersom du har fått karakteren ikke bestått. Klagen må sendes inn innen 3 uker fra mottatt ” ikke bestått” melding.

Det er hovedsakelig to typer klager, formell eller faglig. Du kan også sende en todelt klage som består av begge. 

Når vi mottar klagen vurderes den opp mot det som står i prøvenemndas begrunnelse for ikke bestått. Derfor er det viktig at du venter med å sende inn klagen til oss til du har mottatt ikke-bestått protokoll med begrunnelse.

Slik sender du klagen

Det er ikke et eget klageskjema. Du velger selv om du vil sende klagen til oss på e-post eller i vanlig post.

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Finn utdrag av forskriften og klageprosedyren.