Prøvenemnd

Informasjon om utbetaling av honorar og skjemaer for fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve i Oslo.

Veiledning i bruk av e-protokoll

Utdanningsetaten bruker digital signatur på prøveprotokoller. Du logger inn på www.vigobedrift.no med elektronisk ID. Når prøven er avholdt, legges resultatet inn i VigoBedrift og signeres elektronisk.

Brukerveiledning for bruk av e-protokoll

Koordinator for nemnd

 • Mottar oppmelding i VIGObedrift til fordeling under "Nemndens prøver"
 • Oppmeldingen fordeles til nemndsmedlemmer (kan også fordele prøve til seg selv)
  • Leder ved prøve
  • Medlem ved prøve
 • Begge nemndsmedlemmene kan slette sine fordelte prøver, men må gi koordinator beskjed

Leder ved prøve

 • Mottar oppmelding i VIGObedrift under "Mine prøver"
 • Etter avholdt prøve, legges resultatet inn:
  1. Ved bestått
   • Resultatet registreres i VIGObedrift
   • Oppretter et signeringsoppdrag
   • Signeringsoppdraget blir sendt automatisk til begge medlemmene som e-post
   • Signeres med elektronisk ID
  2. Ved ikke bestått
   • Resultatet registreres i VIGObedrift
   • Oppretter et signeringsoppdrag.
   • Signeringsoppdraget blir sendt til begge medlemmene i nemnda som e-post
   • Signeres med elektronisk ID
   • Tilleggsprotokoll skal skrives på PC
   • Tilleggsprotokollen og all annen relevant dokumentasjon sendes per post til Utdanningsetaten snarest
  3. Ved ikke møtt
   • Resultatet registreres i VIGObedrift
   • Oppretter et signeringsoppdrag
   • Signeringsoppdraget blir sendt til begge medlemmene i nemnda som e-post
   • Signeres med elektronisk ID
   • Et notat med hva som har skjedd sendes inn til Utdanningsetaten per post

Medlem ved prøve

 1. Mottar oppmelding i VIGObedrift under "Mine prøver"
 2. Etter avholdt prøve, mottas en e-post om at protokollen er klar til signering
 3. Signeres med elektronisk ID

Utbetaling av honorar til prøvenemnder

 • Du må fylle ut godtgjøringsskjema fortløpende.
 • Godtgjøringsskjema og vedlegg må være hos avdeling for fagopplæring senest den 15. hver måned – for utbetaling den 12. påfølgende måned.
 • Utbetaling av godtgjøring skjer ikke før vi har mottatt prøveprotokoll.
 • Avtale om ekstra tid, kjøregodtgjørelse, observering samt kurs eller møte må avtales med avdeling for fagopplæring.
 • Satser for godtgjørelse i 2024 (PDF 0,1 MB).

Honorarskjema for fag-/svenneprøver som er avholdt i bedrift eller prøvestasjon

 1. Skjema for godtgjøring i bedrift
 2. Skjema for godtgjøring i prøvestasjon
 3. Fyll ut skjemaet digitalt.
 4. Skjemaet sendes til pn.fag@osloskolen.no
  Eller skriv ut og send ferdig utfylt skjema til:
  Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
  Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Skjemaer til fag-/svenne- eller kompetanseprøve

Prøveprotokoller/tilleggsprotokoller

 • Prøveprotokoller registreres elektronisk i VIGObedrift
 • Tilleggsprotokoller sendes inn med alle vedlegg per post:

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Søknader og andre henvendelser sendes på e-post:

pn.fag@osloskolen.no

Oppdatering av prøvenemndsopplysninger

Ved endring av arbeidssted og/eller kontonummer skal det meldes til Utdanningsetaten

Skjema for endring av informasjon

Oppnevning av nye prøvenemnder

Partene i arbeidslivet sender inn forslag til nye prøvenemnder. Prøvenemndene blir oppnevnt for en periode på fire år (2024 - 2027).

Forslagene sendes til pn.fag@osloskolen.no

Bruke egen bil

Utdanningsetaten kan gi enkeltsamtykke til tilfeldig bruk av egen bil hvor dette er formålstjenlig for utførelsen av tjenesten vurdert i forhold til bruk av andre transportmidler som offentlig transport eller drosje. Du kan søke om å benytte egen bil i prøvenemndsarbeidet. Søknaden gjelder kun for én prøve eller en runde med prøver som avlegges samtidig. Søknaden må sendes før prøven er avholdt.

Forhåndssøknad om benyttelse av egen bil i prøvenemndsarbeid

Innstilling til fag- eller svenneprøvemedalje

Retningslinjer for prøvenemdsmedlemmer

ID-kort for prøvenemnder

Her kan du bestille ID-kort. ID-kortet utsteder kun for prøvenemnder som er godkjent i Oslo. For å bestille beviset må du ha et bilde av deg selv tilgjengelig for opplasting.

Krav til foto

 • ​Fotografiet skal vise ansiktet og må tas rett forfra
 • Fotoet skal vise hele hodet . Ansiktet skal dekke 70–80 % av bildeflaten
 • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger
 • Useriøst foto blir avvist

Logg inn med dette brukernavnet og passordet:

 • Brukernavn: prove03
 • Passord: IDprove03

Bestill ID-kort her