Til innhold

Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen i fire bydeler

Rundt 2000 elever i 1. klasse har tilbud om gratis kjernetid i AKtivitetsskolen (AKS) skoleåret 2016/2017.

Dette er gratis

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skolen
 • 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)

Les om hva du må betale for heldagsplass ved AKS dersom du har gratis kjernetid. 

Hvem får gratis kjernetid?

Tilbudet gjelder elever i første klasse på skoler i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand skoleåret 2016/2017.

Tilbudet gjelder for elever på 1. trinn skoleåret 2016/2017 på disse 35 skolene

 • Ammerud skole
 • Bakås skole
 • Bjørndal skole
 • Bryn skole
 • Ellingsrudåsen skole
 • Furuset skole
 • Gran skole
 • Grorud skole
 • Hallagerbakken skole
 • Haugen skole
 • Haugenstua skole
 • Haukåsen skole
 • Høybråten skole
 • Jeriko skole
 • Klemetsrud skole
 • Lindeberg skole
 • Lusetjern skole
 • Lutvann skole
 • Mortensrud skole
 • Nordtvet skole
 • Nordvoll skole
 • Prinsdal skole
 • Rommen skole
 • Rosenholm skole
 • Rødtvet skole
 • Seterbråten skole
 • Skjønnhaug skole
 • Stenbråten skole
 • Stovner skole
 • Svarttjern skole
 • Tiurleiken skole
 • Toppåsen skole
 • Trosterud skole
 • Tveita skole
 • Vestli skole

Målet med ordningen

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er:

 • Å styrke elevenes språkferdigheter
 • Å øke deltakelsen i AKS
 • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Veien videre