Til innhold

Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen 2017/2018

Elever i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har tilbud om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2017/2018.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
  • Inntil 12 timer per uke
  • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Les om hva du må betale for heldagsplass ved AKS dersom du har gratis kjernetid. 

Hvem får gratis kjernetid?

Skoleåret 2017/2018 gjelder tilbudet for:

  • førsteklassinger på skoler i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand
  • andreklassinger på skoler i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand 
Hvilke skoler tilbyr gratis kjernetid for skoleåret 2017/2018?
Skole1. trinn2. trinn3. og 4. trinn
Ammerud skoleXX
Bakås skoleXX
Bjørndal skoleXX
Bryn skoleXX
Ellingsrudåsen skoleXX
Furuset skoleXX
Gran skoleXX
Grorud skoleXX
Hallagerbakken skoleXX
Haugen skoleXX
Haugenstua skoleXX
Haukåsen skoleXX
Høybråten skoleXX
Jeriko skoleXX
Klemetsrud skoleXX
Lindeberg skoleXX
Linderud skoleXX
Lusetjern skoleXX
Lutvann skoleXX
Løren skoleX
Mortensrud skoleXX
Møllergata skoleX
Nordtvet skoleXX
Nordvoll skoleXX
Prinsdal skoleXX
Refstad skoleX
Rommen skoleXX
Rosenholm skoleXX
Rødtvet skoleXX
Seterbråten skoleXX
Skjønnhaug skoleXX
Stenbråten skoleXX
Stovner skoleXX
Svarttjern skoleXX
Tiurleiken skoleXX
Tonsenhagen skoleXX
Toppåsen skoleXX
Trosterud skoleXX
Tveita skoleXX
Tøyen skoleXXX
Vahl skoleXXX
Veitvet skoleX
Vestli skoleXX
Vollebekk skoleX
Årvoll skoleX

 

Målet med ordningen

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for skolestartere i noen bydeler er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Veien videre