Til innhold
Aktivitetsskolen

Gratis deltidsplass 2019/2020

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Elever ved 111 skoler har tilbud om gratis deltidsplass skoleåret 2019/2020.

Dette er gratis

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
 • Inntil 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Les om hva du må betale for heltidsplass ved AKS dersom du har gratis deltidsplass.

Søk om gratis deltidsplass 

Du må søke om plass selv om du bare skal benytte deg av gratis deltidsplass. Se hvordan du søker plass. 

Hvem får gratis deltidsplass?

Førsteklassinger som får gratis deltidsplass

 • Alle førsteklassinger i Oslo.

Andreklassinger som får gratis deltidsplass

 • Alle andreklassinger på skoler i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand.

Tredjeklassinger som får gratis deltidsplass

 • Alle tredjeklassinger på skoler i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand.

Fjerdeklassinger som får gratis deltidsplass

 • Alle fjerdeklassinger i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand, samt Tøyen skole og Vahl skole.
Disse skolene tilbyr gratis deltidsplass for skoleåret 2019/2020
Skole1. trinn2. trinn3. trinn4. trinn
Abildsø skoleX
Ammerud skoleXXXX
Bakås skoleXXXX
Bekkelaget skoleX
Berg skoleX
Bestum skoleX
Bjølsen skoleXXX
Bjørndal skoleXXXX
Bjørnsletta skoleX
BogstadX
Bolteløkka skoleX
Bryn skoleXXXX
Brynseng skoleXXX
Bygdøy skoleX
Bøler skoleX
Disen skoleX
Ekeberg skoleX
Ellingsrudåsen skoleXXXX
Fernanda Nissen skoleXXX
Furuset skoleXXXX
Gamlebyen skoleXXX
Godlia skoleX
Grefsen skoleX
Grindbakken skoleX
Grorud skoleXXXX
Grünerløkka skoleXXX
Hallagerbakken skoleXXXX
Hasle skoleXXX
Haugen skoleXXXX
Haugenstua skoleXXXX
Haukåsen skoleXXXX
Holmen skoleX
Høybråten skoleXXXX
Høyenhall skoleX
Ila skoleX
Jeriko skoleXXXX
Kampen skoleXXX
Karlsrud skoleX
Kastellet skoleX
Kjelsås skoleX
Klemetsrud skoleXXXX
Korsvoll skoleX
Kringsjå skoleX
Lakkegata skoleXXX
Lambertseter skoleX
Lilleaker skoleX
Lilleborg skoleXXX
Lindeberg skoleXXXX
Linderud skoleXXXX
Ljan skoleX
Lusetjern skoleXXXX
Lutvann skoleXXXX
Lysejordet skoleX
Løren skoleXXX
Majorstuen skoleX
Manglerud skoleX
Maridalen skoleX
Marienlyst skoleX
Mortensrud skoleXXXX
Munkerud skoleX
Møllergata skoleXXX
Nedre BekkelagetX
Nordpolen skoleXXX
Nordseter skoleX
Nordstrand skoleX
Nordtvet skoleXXXX
Nordvoll skoleXXXX
Nøklevann skoleX
Oppsal skoleX
Prinsdal skoleXXXX
Refstad skoleXXX
Rommen skoleXXXX
Rosenholm skoleXXXX
Ruseløkka skoleX
Rustad skoleX
Rødtvet skoleXXXX
Sagene skoleXXX
Seterbråten skoleXXXX
Sinsen skoleXXX
Skjønnhaug skoleXXXX
Skøyen skoleX
Stenbråten skoleXXXX
Stovner skoleXXXX
Svarttjern skoleXXXX
Sørkedalen skoleX
Teglverket skoleXXX
Tiurleiken skoleXXXX
Tonsenhagen skoleXXX
Toppåsen skoleXXXX
Trasop skoleX
Trosterud skoleXXXX
Tveita skoleXXXX
Tøyen skoleXXXX
Tåsen skoleX
Ullevål skoleX
Uranienborg skoleX
Vahl skoleXXXX
Veitvet skoleXXX
Vestli skoleXXXX
Vetland skoleX
Vinderen skoleX
Voksen skoleX
Vollebekk skoleXXX
Vålerenga skoleXXX
Østensjø skoleX
Årvoll skoleXXX

Målet med ordningen

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for alle skolestartere er:

 • Å styrke elevenes språkferdigheter
 • Å øke deltakelsen i AKS
 • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Aktivitetstilbud på skolen