Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkesteder som har en bevilling kan søke om å utvide den ved arrangementer og andre anledninger.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Hva kan bevillingen utvides til?

Bevillingen kan utvides til å gjelde

  • et tilleggslokale
  • utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Det er bare styreleder, daglig leder eller en person som har rollen «kommunale tjenester» i Altinn som kan søke om bevilling.

Vedlegg som må følge søknaden

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må dere sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere dere forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet.
  • Beskriv det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til det eksisterende skjenkearealet dere opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene oppgis i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknaden behandles vanligvis innen tre uker. Ofte tar det kortere tid.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Da vil vi orientere om forsinkelsen og når dere kan forvente svar.

Vi sender svaret til din digitale postkasse i Altinn.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.