Søke bevilling eller gjøre endringer

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00

Dette gjelder i hele landet fra og med lørdag 8. august (natt til søndag 9. august).

Når trenger du utvidelse av alminnelig skjenkebevilling?

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Næringsetaten har kun elektroniske søknadsskjemaer. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er mulig å mellomlagre søknadsskjemaet slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende søknad uten at alle nødvendige vedlegg er med.

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Søknaden må sendes til Politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.