Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkelt anledning kan gis til alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling.
Bevillingen kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet.
  • Beskriv det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til det eksisterende skjenkearealet dere opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene oppgis i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet.
  • Kommunen sender søknaden til politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.