Skjenkebevilling for et arrangement

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er fortsatt gyldige til 31.12.2024.

Har ditt skjenkested allerede en skjenkebevilling?

Da skal du søke om å utvide bevillingen for en enkelt anledning. Søk om det her.

Når må du søke om skjenkebevilling for et arrangement?

Du må som regel søke om skjenkebevilling hvis du skal servere alkohol på arrangementet ditt.
Det er noen unntak.

Sjekk om du må søke

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

 • Gebyret for lukkede arrangementer er for tiden 440 kroner per arrangement.
 • Minstegebyret for åpne arrangementer er for tiden 6100 kroner per arrangement.
  Størrelsen på det endelige gebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes.

Her søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangementer (logg inn)

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • For lukkede arrangementer er behandlingstiden vanligvis 1 uke.
 • For åpne arrangementer er behandlingstiden vanligvis 3 uker.
  Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.
 • Vi sender svaret til din digitale postkasse.

Innsendelse av omsetningsoppgave

Etter et åpent arrangement må du innen 14 dager sende en omsetningsoppgave til Næringsetaten der du oppgir hvor mye alkohol som ble solgt.

 1. Logg inn for å sende inn omsetningsoppgaven
 2. Klikk på den aktuelle søknaden om skjenkebevilling for enkeltanledning
 3. Klikk på knappen «Omsetningsoppgave» og fyll ut skjemaet