Byråd for sosiale tjenester

Julianne Ferskaug (V) er byråd for sosiale tjenester.

Om byråden

Byråd Julianne Ferskaug har det politiske ansvaret for NAV, sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, boligsosiale virkemidler, rusfeltet, barnevern og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Hun har også ansvar for bosetting og integrering av flyktninger, kommunens mangfoldsarbeid og frivilligheten.

Kort biografi Julianne Ferskaug

Politisk ledelse

Byråd

Julianne Ferskaug (V)

Byrådssekretær

Tor Frøytvedt Dahl (V)
Telefon: 45 88 75 86
E-post: tor.dahl@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Bente Thorsen Fagerli
Telefon: 95 14 25 06
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Ingunn Rakstang Eck
Telefon: 97 50 91 87
E-post: ingunn.eck@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Arbeids- og kompetansepolitikk
 • Barne- og ungdomstiltak
 • Barnevern
 • Boligsosialt arbeid
 • Flyktninger
 • Frivillighet
 • Hjelpemiddelformidling
 • Integrering og mangfold
 • Kvalifisering og sosiale tjenester
 • NAV
 • Rusfeltet
 • Tilrettelagt transport

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO