Biografi Julianne Ferskaug

Julianne Ferskaug tiltrådte som byråd for sosiale tjenester 25. oktober 2023.

Ferskaug har vært folkevalgt i Oslo bystyre siden 2011, hvor hun har fulgt både kultur- og utdanningskomiteen, finansutvalget og helse- og sosialutvalget. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere vært leder for Oslo Unge Venstre og organisasjonssekretær i Europeisk Ungdom.

Julianne Ferskaug kommer fra stillingen som anskaffelsesleder på IKT i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), og tidligere juridisk rådgiver i Hole kommune.

Julianne Ferskaug er født i 1990 og oppvokst på Nærsnes. Hun bor i dag på Smestad.