Kultur- og utdanningsutvalget

Møter og aktiviteter

Møtene i kultur- og utdanningsutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle.

I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et innspillsmøte med utvalget.

Kultur- og utdanningsutvalget har ansvar for :

Kultur- og utdanningsutvalget oppnevner medlemmer til 17. mai-komiteen i Oslo kommune.

Kultur- og utdanningsutvalget innstiller til forretningsutvalget i sak om Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser.

Medlemmer

Portrett av bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (Krf)

Øyvind Håbrekke (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1969
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portett av bystyremedlem Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H)

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Bjerke
Portrett av bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Per Trygve Hoff (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1954
Bosted
Bydel Vestre Aker
Portrett av bystyrerepresentant Arina Aamir Sheikh (H)

Arina Aamir Sheikh (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
2005
Bosted
Bydel Stovner
Portrett av bystyrerepresentant Eivor Evenrud (A)

Eivor Evenrud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Farukh Qureshi (A)

Farukh Qureshi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Rauand Ismail (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Ismail Ali Hussein (V)

Ismail Ali Hussein (Venstre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1996
Bosted
Bydel Bjerke
Portrett av Gøril Havro

Gøril Bjerkhol Havro (Venstre)

Varamedlem av Finansutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1980
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Jorunn Folkvord (R)

Jorunn Folkvord (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1973
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Andreas Oftedal (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Andrea Mæhlum (H)

Andrea Mæhlum (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1983
Bosted
Bydel Nordstrand

Viviannè Bucio Bach (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
2005
Bosted
Bydel Frogner

Daniel Skjevik-Aasberg (Høyre)

Medlem av -
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1994
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Fawsi Ismael Adem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1984
Bosted
Bydel Nordstrand

Frode Englund (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1971
Bosted
Bydel Grorud

Astrid Borgen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Einy Langmoen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1957
Bosted
Bydel Nordstrand

Julie Mørch (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Frogner

Mobashar Banaras (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1976
Bosted
Bydel Grorud

Aila Emilie Kamaly (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1995
Bosted
Bydel Grünerløkka

Aleksander Engevik (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1993
Bosted
Bydel Bjerke

Darya Shut (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1984
Bosted
Bydel Ullern

Ylva Holm-Torsteinson (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1988
Bosted
Bydel Grünerløkka

Thea Borkhus Gabrielsen (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1993
Bosted
Bydel Sagene

Ingvild Husby Halderaker (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2002
Bosted
Bydel Nordre Aker

Mathias Slettholm (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Telefon
Født
1989
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KRF)

Espen Andreas Hasle (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Karoline Grosås Nordbø (KrF)

Karoline Grosås Nordbø (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1985
Bosted
Bydel Ullern
utvalgssekretær
Håkon Riisberg Paulsen
Telefon