Kultur- og utdanningsutvalget


Håkon Riisberg Paulsen

utvalgssekretær

Telefon: 93 24 93 36

E-post:

Marianne Holm Johansen

konsulent

E-post:

Kultur- og utdanningsutvalget

Kultur- og utdanningsutvalget har blant annet ansvar for :

  • skole
  • kirke og gravlunder
  • aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur
  • bibliotek
  • film og video
  • barnehager
  • ungdomsspørsmål
  • fortidsminnevern
  • Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Møter

Møtene i kultur- og utdanningsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Høringen om ytringsfrihet i Osloskolen kan du se her. På grunn av et strømbrudd ble det brudd i opptaket mot slutten. Siste innlegg ble derfor filmet på nytt. Deler av de avsluttende oppfølgingsspørsmålene er tilgjengelige på lydopptak.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Pia Farstad von Hall (H)

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 47 22 68 32

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Silje Lutro (H)

Lutro, Silje (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Line Steine Oma (A)

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Mansoor Hussain (A)

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1999

Yrke: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Farukh Qureshi (A)

Qureshi, Farukh (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 47 39 16 08

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Viktor Rakov Gjengaar (MDG)

Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1980

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Sarah Lilleberg Safavifard (SV)

Safavifard, Sarah Lilleberg (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 41 28 52 03

Født: 1998

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB)

Revil, Bjørn (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 99 35 03 39

Født: 1967

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF)

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 93 69 02

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand

Rosseland, Kaia Marie (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Sagene

Aarebrodt, Alice (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Butt, Talat Mehmood (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1958

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Rye-Florentz, Elisabeth I. (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 47 81 93 30

Født: 1980

Bosted: Bydel Vestre Aker

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1968

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1997

Bosted: Bydel Vestre Aker

Kaluza, Susanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 95 72 57 53

Født: 1981

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Mørch, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Frogner

Aalen, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1985

Bosted: Bydel Grünerløkka

Nasir, Assad (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 93 29 11 23

Født: 1985

Bosted: Bydel Alna

Lima, Celia (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Sheikh, Rameen Najam (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 92 07 23 10

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Dahl, Kjell Bjarne (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 97 17 90 85

Født: 1956

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Andersen, Elisabeth Velle (Uavhengig)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1976

Bosted: Bydel Nordstrand

Dåsnes, Anna (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 91 91 52 25

Født: 1998

Bosted: Bydel Sagene

Chaudhry, Oksana (Chaudhrys gruppe)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Herzog, Christian Johan Grønlie (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Alna

Herseth, Aleksander Breiby (Senterpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret

Telefon: 91 57 87 90

Født: 1996

Bosted: Bydel Sagene

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Ullern

Khan, Sania (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 2001

Bosted: Bydel Grünerløkka

Syversen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1966

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Arntsen, Ingvild Ofte (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel Gamle Oslo