Kultur- og utdanningsutvalget

Kultur- og utdanningsutvalget har blant annet ansvar for :

  • skole
  • kirke og gravlunder
  • aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur
  • bibliotek
  • film og video
  • barnehager
  • ungdomsspørsmål
  • fortidsminnevern
  • Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Møter og aktiviteter i utvalget

Møtene i kultur- og utdanningsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et møte med utvalget (en deputasjon).

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Se utvalgets møter

Kultur- og utdanningsutvalgets møter strømmes på Oslo kommune-TV. Der kan du se møtene direkte eller i opptak.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (A)

Evenrud, Eivor (Arbeiderpartiet)

Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1982
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1977
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Pia Farstad von Hall (H)

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1967
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1996
Bosted
Bydel Sagene
Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Farukh Qureshi (A)

Qureshi, Farukh (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyremedlem Kafia Mohamud (A)

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1997
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyremedlem Ubah Aden (A)

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1968
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyrerepresentant Hulda Holtvedt (MDG)

Holtvedt, Hulda (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1999
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyrerepresentant Sarah Lilleberg Safavifard (SV)

Safavifard, Sarah Lilleberg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FrP)

Revil, Bjørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Grünerløkka
Bystyrerepresentant Britt Fossum (FP)

Fossum, Britt (Folkets Parti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Nordstrand

Rafiq, Afshan (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1975
Bosted
Bydel Stovner

Aarebrodt, Alice (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1986
Bosted
Bydel Nordre Aker

Butt, Talat Mehmood (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1958
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Rye-Florentz, Elisabeth I. (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1980
Bosted
Bydel Vestre Aker

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1978
Bosted
Bydel Grorud

Kaluza, Susanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Mørch, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Frogner

Aalen, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1985
Bosted
Bydel Grünerløkka

Koritzinsky, Theo (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1941
Bosted
Bydel Nordstrand

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Banaras, Mobashar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1976
Bosted
Bydel Grorud

Dåsnes, Anna (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene

Herzog, Christian Johan Grønlie (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Alna

Larssen, Tone Ims (Folkets Parti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Østensjø

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Vestre Aker

Dahl, Kjell Bjarne (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Sheikh, Rameen Najam (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Sagene

Andersen, Elisabeth Velle (Uavhengig)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1976
Bosted
Bydel Nordstrand

Herseth, Aleksander Breiby (Senterpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1996
Bosted
Bydel Sagene

Chaudhry, Oksana (Chaudhrys gruppe)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1982
Bosted
Bydel Gamle Oslo
utvalgssekretær
Håkon Riisberg Paulsen
Telefon
førstekonsulent
Marianne Holm Johansen