Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Sølvguttene får Oslo bys kulturpris!

Sølvguttene får Oslo bys kulturpris for deres innsats i byens og landets kulturliv over mange år. Gjennom deres mange konserter og innspillinger har de gjort kormusikk på høyeste nivå tilgjengelig for alle. Samtidig har de bidratt til å ta vare på norsk kulturarv gjennom sine fremføringer av eldre og nyere kirkemusikk, men også verdslig norsk korsang.

Oslo bys kunstnerpriser

KiGO – Kultur i Gamle Oslo, Det Andre Teatret, Oliver Lovrenski, Open House Oslo og scenograf Dagny Drage Kleiva får de fem kunstnerprisene.

  • KiGO – Kultur i Gamle Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å skape fellesskap og inkludering for barn og unge, med sitt brede tilbud av gratis kulturaktiviteter i bydelen.
  • Det Andre Teatret får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å gi byen et nytt tilskudd til scenekunstfeltet og for å underholde og overraske publikum gjennom teatersport og improvisasjonsteater.
  • Oliver Lovrenski får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å formidle en autentisk, stilsikker og viktig historie om ungdommer i dagens Oslo.
  • Open House Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å vise frem og fremme interesse for arkitektur som finnes i Oslo og omegn. Gjennom sin festival tilbyr de en arena hvor innbyggerne kan dele arkitekturopplevelser og forstå stedenes historie og kontekst.
  • Dagny Drage Kleiva får Oslo bys kunstnerpris for sitt arbeid med scenografien i teateroppsetningen av Døden på Oslo S. De sceniske virkemidlene gir liv til en fortelling som svært mange har et forhold til, og som har bidratt til å lokke et nytt publikum til teaterscenen.

Du kan lese hele begrunnelsen for alle prismottakerne her (PDF)

Utdeling av prisene

Prisene for 2023 ble delt ut i rådhuset torsdag 21. mars 2024 av ordfører Anne Lindboe og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 150 000 kroner og fem kunstnerpriser på 75 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene. Fristen for å sende inn forslag i 2024 var 12. januar.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du kontakte utvalgets sekretær Håkon Riisberg Paulsen på telefon: 93 24 93 36 eller e-post: hakonriisberg.paulsen@oslobystyre.no.

Tidligere mottakere og bilder

Statutter