Til innhold

Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

 

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. 

Spørsmål kan rettes til komiteens sekretær Birte Stenrød, tlf.: 23 46 14 77

Frist for å sende inn forslag

Alle med bopel i Oslo har rett til å fremme forslag til kandidater. Forslag med kort begrunnelse sendes til postmottak@oslobystyre.no senest 2. februar 2018.

Utdeling av prisene for 2017

Prisene blir utdelt av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningskomiteen, Harald Nissen, under en lunsj for spesielt inviterte i Oslo rådhus 3. mai 2018.

Statutter og tidligere prismottakere

Se bilder fra utdelingen av kulturprisen og kunstnerprisene for 2016

Se bilder av tidligere mottakere av Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser