Til innhold

Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Om prisen

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 og fem kunstnerpriser på 50 000.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Prisene for 2016 deles ut i Oslo rådhus torsdag 4. mai 2017.

Frist for å sende inn forslag

 Alle med bopel i Oslo har rett til å fremme forslag til kandidater.

Begrunnede forslag sendes til postmottak@oslobystyre.no innen 3. februar 2017. Se gjerne liste over tidligere prismottakere før du sender inn forslag, så du ikke foreslår kandidater som allerede har mottatt den.

Spørsmål kan rettes til komiteens sekretær Birte Stenrød, tlf.: 23 46 14 77

Statutter og tidligere prismottakere

Se bilder fra utdelingen av kulturprisen og kunstnerprisene for 2015