Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Utdeling av prisene

Prisene for 2021 ble delt ut i Rådhuset 3. mai av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud. Du kan se prisutdelingen her.

Mottaker av Oslo bys kulturpris for 2021

Christopher Nielsen mottar Oslo bys kulturpris for 2021 for sitt langvarige og omfattende virke som tegneserieskaper, dramatiker, forfatter, animatør og konseptualist.

Mottakere av Oslo bys kunstnerpriser for 2021

De fem kunstnerprisene tildeles Eva Lie, Tigerstadsteatret, Liz Ramsey for Blank Space Oslo, SALT og Anastasia og Frank Isachsen for Fjord Oslo lyskunstfestival.

  • Eva Lie tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for blant annet «… å videreføre og fornye håndverkskunst, der tradisjonelle metoder møter nye farger og mønstre som gir mulighet for et uendelig antall variasjoner over et kjent tema ...».

  • Tigerstadsteatret tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin visjon om å spre teaterglede til alle byens barn og unge, og sin aktivt oppsøkende virksomhet med gratis forestillinger for sin målgruppe i hele Oslo.

  • Liz Ramsey for Blank Space Oslo tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin rolle som sosial og kreativ møteplass, og katalysator for en mengde prosjekter i Oslos kunstliv, og for raskt å omstille til digital drift og opprettholde aktivitetsnivået i en vanskelig periode for kunstlivet under nedstengningen.

  • SALT tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for å ha tilført havnebyen Oslo en ny dimensjon og en særegen ramme for kulturopplevelser.

  • Anastasia Isachsen og Frank Isachsen tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for Fjord Oslo lysfestival som en nyskapende, sterk, sosial og inkluderende opplevelse av kunst og lys.

Les hele begrunnelsen for Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2020 (PDF 0,05 MB)

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 150 000 kroner og fem kunstnerpriser på 75 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene. Fristen for å sende inn forslag til kandidater var 31. januar.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du kontakte utvalgets sekretær Håkon Riisberg Paulsen på telefon: 932 49 336 eller e-post: hakonriisberg.paulsen@oslobystyre.no.

Tidligere mottakere og bilder

Statutter