Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Snublesteinprosjektet får Oslo bys kulturpris

Jødisk Museum mottar Oslo bys kulturpris for Snublesteinprosjektet, som siden prosjektet startet i 2010 har sørget for å plassere, forvalte og vedlikeholde de 465 snublesteinene i Oslo.

Oslo bys kunstnerpriser

Lars Ø. Ramberg, Elina Krantz, Søndre Aas gård og miljøsenter, London Pub og Bislet Bok får de fem kunstnerprisene.

  • Lars Ø. Ramberg får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats innen billed- og installasjonskunst, med verk som gjennom omfang og kvalitet skaper undring, beundring og kontrovers, men aldri likegyldighet.
  • Elina Krantz får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å etablere stand-up som en viktig del av humorbransjen og populærkulturen i Oslo og Norge.
  • Søndre Aas gård og miljøsenter får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å fremme friluftskultur blant barn og unge, og å være et sentralt samlingssted i bydel Søndre Nordstrand.
  • London Pub får Oslo bys kunstnerpris for sitt mangeårige og viktige arbeid til Oslos utelivsscene og kulturliv.
  • Bislet Bok får Oslo bys kunstnerpris for fremragende innsats for å formidle stor litteratur til alle som liker å lese, til tross for sin beskjedne størrelse og uavhengige status i bokbransjen.

Begrunnelsene for årets prismottakere kan du lese her (PDF).

Utdeling av prisene

Prisene for 2022 ble delt ut torsdag 13. april 2023 i rådhuset av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 150 000 kroner og fem kunstnerpriser på 75 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene. Fristen for å sende inn forslag i 2023 var 31. januar.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du kontakte utvalgets sekretær Håkon Riisberg Paulsen på telefon: 932 49 336 eller e-post: hakonriisberg.paulsen@oslobystyre.no.

Tidligere mottakere og bilder

Statutter