Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Foreslå kandidater senest 31. januar

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene.

Send en e-post med en kort begrunnelse om hvem du synes fortjener pris til postmottak@oslobystyre.no. Fristen er 31. januar 2023.

Utdeling av prisene

Prisene for 2022 deles ut i Rådhuset til våren av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 150 000 kroner og fem kunstnerpriser på 75 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du kontakte utvalgets sekretær Håkon Riisberg Paulsen på telefon: 932 49 336 eller e-post: hakonriisberg.paulsen@oslobystyre.no.

Tidligere mottakere og bilder

Statutter