Til innhold

Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Mottakere av Oslo bys kulturpris for 2017

Møllergata skoles musikkorps, Torshovkorpset og Kampen skoles musikkorps mottok Oslo bys kulturpris på vegne av byens korpsbevegelse.  

«Korps er for alle, uansett alder. Samspill, samhold, inkludering, musikkglede og frivillighet kjennetegner byens korpsbevegelse. Frivilligheten og dugnadsånden som korpsbevegelsen i byen bygger på, skaper samhold både i lokalsamfunnet og på tvers av byen,» står det blant annet i begrunnelsen. 

  • Møllergata skoles musikkorps – det første skolekorpset i Norge, stiftet i 1901 av «skolekorpsenes far» William Farre. Det var midt i Oslo sentrum at skolekorpsenes historie, tradisjon og kultur startet.
  • Torshovkorpset – stiftet i 1972 som Torshov Skoles Musikkorps. Korpset er trolig verdens eldste korps for musikanter med behov for særskilt tilrettelegging.
  • Kampen skoles musikkorps er Oslos nest eldste og ble stiftet av William Farre i 1906. Allerede i 1907 telte korpset 84 gutter og var dermed byens største.

Mottakere av Oslo bys kunstnerpriser for 2017

BRYLARM, Peer Osmundsvaag, Morten Andersen, Anne Beate Hovind og Merete Lingjærde mottok Oslo bys kunstnerpriser.

  • = Oslo & Oslo Ess for BRYLARM – en årlig gratisfestival som avholdes i Oslo. BRYLARM ble initiert av rockebandet Oslo Ess, som ønsket å sette søkelys på det positive arbeidet Erlik-stiftelsen gjør, samt skape en sosial og musikalsk møteplass mellom =Oslo-selgerne og publikum.
  • Peer Osmundsvaag, konsertarrangør – startet Atomic Soul i 2001. Han tildeles Oslo bys kunstnerpris for sin innovative bruk av Oslos byrom som kulisse for kulturopplevelser i verdensklasse, og for bidra til å sette Oslo på kartet som en av verdens beste konsertbyer.
  • Morten Andersen, fotograf – en Oslobasert fotograf og billedkunstner som er kjent for sine bilder fra storby- og musikkmiljø. Han er kanskje den nålevende norske fotografen som mest systematisk og langvarig har dyrket og utviklet fotoboken som selvstendig sjanger i Norge.
  • Anne Beate Hovind, prosjektleder – leder for Bjørvika Utvikling AS sin kunstsatsning, som jobber med utvikling av de store nye offentlige rommene i bydelen Bjørvika og står bak etableringen av Kunsthall
  • Merete Lingjærde, dansepedagog – har siden 1979 jobbet som pedagog i jazzdans på en rekke private ballettskoler, blant annet Carte Blanche, og har vært ansatt ved KHiO siden 1989. Hun tildeles Oslo bys kunstnerpris for sitt årelange sterke engasjement for å spre danseglede og utdanne nye dansere.

Les hele begrunnelsen for Oslo bys kulturpris og kunstnerprisene for 2017 (PDF)

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. 

Spørsmål kan rettes til komiteens sekretær Birte Stenrød, tlf.: 23 46 14 77

Bilder, statutter og tidligere mottakere