Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Foreslå kandidater senest 31. januar 

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene.

Send inn dine forslag med en kort begrunnelse om hvem du synes fortjener pris. Fristen er fredag 31. januar 2022.

 

Send inn forslag til kandidat

 

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. 

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene.

Mottaker av Oslo bys kulturpris for 2020

Den Mangfaldige Scenen ved Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof tildeles Oslo bys kulturpris for 2020.

«Den Mangfaldige Scenen tildeles Oslo bys kulturpris for 2020 for sin langvarige og fremragende innsats på kulturfeltet for barn og unge på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller. De tildeles også prisen for å ha bidratt til å gi kunstneriske talenter, som vanligvis ikke ville fått plass på scenen, verktøyene til å utvikle en stemme på Oslos scener», står det blant annet i begrunnelsen.  

Mottakere av Oslo bys kunstnerpriser for 2020

De fem kunstnerprisene tildeles Zeshan Shakar, Last Train, Musti, Oslo Soul Children og Vebjørn Sand og Eimund Sand for «Roseslottet».     

  • Zeshan Shakar tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for å sette Groruddalen og Oslos drabantbyer på det litterære kartet med romaner om viktige temaer og av høy litterær kvalitet.
  • Last Train tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sin uvurderlige betydning for Oslos musikkliv og sitt konstante og uforanderlige nærvær i Oslo sentrum siden 1984.
  • Musti tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sine albumutgivelser med egenartet musikk, for sitt engasjement for unges psykiske helse og for å bruke sin stemme til å fremsnakke Tøyen, en bydel som ofte beskrives i negative ordelag.  
  • Oslo Soul Children tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for å ha gitt inspirasjon og sang- og musikkglede til tusenvis av barn i Norge og globalt, og bidratt til å sette Oslo på korkartet.
  • Vebjørn Sand og Eimund Sand tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sitt ambisiøse prosjekt «Roseslottet». «Roseslottet» formidler og levendegjør historien om okkupasjonen av Norge og hedrer demokratiet, rettsstaten og humanismen gjennom malerier, skulpturer, installasjoner og omvisninger.   

Les hele begrunnelsen for Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2020 (PDF)

Utdeling av prisene 

Prisene ble delt ut i Rådhuset 30. september 2021 kl. 12.00, av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.

Prisutdelingen ble strømmet direkte på Oslo kommunes Facebookside: www.facebook.com/oslo 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du kontakte utvalgets sekretær Håkon Riisberg Paulsen på telefon: 932 49 336 eller e-post: hakonriisberg.paulsen@oslobystyre.no

Tidligere mottakere og bilder

Statutter