Til innhold

Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte komiteens sekretær Birte Stenrød på telefon: 915 14 469 eller e-post: bstenrod@oslobystyre.no.

Utdeling av prisene for 2018 

Prisene blir utdelt under en lunsj for spesielt inviterte i Oslo rådhus 3. mai 2019 av ordfører Marianne Borgen og Harald Nissen, leder for kultur- og utdanningskomiteen.

Foreslå kandidater  

Alle innbyggere i Oslo har rett til å fremme forslag til kandidater. Årets frist var 31. januar.  

Tidligere mottakere

Statutter