Kultur - og kunstnerprisene

Statutter for Oslo bys kulturpris

§ 1
Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Et diplom deles ut sammen med prisen.

§ 2
Kulturprisen tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen som har innhentet forslag til kandidat gjennom utlysing i dagspressen. Alle med bopel i Oslo har forslagsrett. Kultur- og utdanningskomiteen er ikke bundet av de mottatte forslag.

§ 3
Dersom forretningsutvalget ikke er enig i kultur- og utdanningskomiteens forslag om tildeling, sendes saken tilbake til ny overveielse idet forretningsutvalget da peker på en annen kandidat. Fastholder kultur- og utdanningskomiteen sin kandidat, går innstillingen på ny til forretningsutvalget som da avgjør valget mellom den kandidat kultur- og utdanningskomiteen har foreslått og den kandidat forretningsutvalget har pekt på. Går kultur- og utdanningskomiteen over til forretningsutvalgets forslag, går saken til forretningsutvalget til formell godkjenning av forretningsutvalgets kandidat.

§ 4 
Dersom kultur- og utdanningskomiteen et år finner at det ikke er noen kandidat som utpeker seg til å få kulturprisen, innberettes dette til forretningsutvalget som så enten sier seg enig i dette eller sender saken tilbake til kultur- og utdanningskomiteen, idet forretningsutvalget peker på en kandidat. Kultur- og utdanningskomiteen behandler saken på ny. Fastholder kultur- og utdanningskomiteen sitt forslag, går saken til forretningsutvalget som da enten godkjenner kultur- og utdanningskomiteens forslag om at ingen utdeling finner sted, eller vedtar å tildele kulturprisen til den kandidat forretningsvalget hadde pekt på. Dersom kultur- og utdanningskomiteen bøyer seg for forretningsutvalgets forslag, forholdes som i § 3.

§ 5
Kulturprisen utdeles av byens ordfører i Rådhuset i april/mai året etter det år prisen gjelder.

§ 6 
Prisbeløpets størrelse justeres en gang i hver bystyreperiode.