Utdanningsetaten

Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter:

Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Utdanningadministrasjonen ved Avdeling for fagopplæring er også sekretæriat for Yrkesopplæringsnemnda.

Totalt antall læresteder inkluderer også Fagskolen, Oslo Sjøskole og Oslo kommunale skolehager.

Tilbud og tjenester

Administrasjon

Direktør
Marte Gerhardsen

For leverandører og samarbeidspartnere

Leverandører må fakturere oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin løsning. Les mer om krav til faktura.

Fakturaadresse

Oslo kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 OSLO

  • Organisasjonsnummer: 976820037
  • Purringer/inkassosaker sendes i papirform per post til adressen ovenfor.
  • Spørsmål om EHF rettes til efaktura@uke.oslo.kommune.no
  • Generelle fakturaspørsmål rettes til vår vakttelefon 41 60 16 07.

Avdeling for administrative tjenester

Avdeling for administrative tjenester tilbyr kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, HR-systemet, Agresso Økonomi og innføring av styringssystemer.

Kurs- og konferansesenter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@osloskolen.no
Postadresse:
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO
Besøksadresse:
Grensesvingen 6
0663 OSLO