Utdanningsetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Utdanningsetaten

Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter:

Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Utdanningadministrasjonen ved Avdeling for fagopplæring er også sekretæriat for Yrkesopplæringsnemnda.

Totalt antall læresteder inkluderer også Fagskolen, Oslo Sjøskole og Oslo kommunale skolehager.

Tilbud og tjenester

Administrasjon

Direktør

Marte Gerhardsen

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Leverandører må fakturere oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin løsning. Les mer om krav til faktura.

Fakturaadresse

Oslo kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 OSLO

Avdeling for administrative tjenester

Avdeling for administrative tjenester tilbyr kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, HR-systemet, Agresso Økonomi og innføring av styringssystemer.

  • Telefon: 22 63 61 00 (10:00-14:00) 
  • E-post lønnshenvendelser: lonn@osloskolen.no
  • E-post regnskapshenvendelser: regnskap@osloskolen.no
  • Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
  • Besøksadresse: Brynsveien 13, 0667 OSLO

Kurs- og konferansesenter