Yrkesopplæringsnemnda

Vi har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet i Oslo. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representerte.

Mandatet vårt

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Utdanningsetaten, etter fullmakt fra byrådet, for perioden 2023-2027. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.

Nemnda består av 9 representanter, seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet, en fra Elevorganisasjonen og en fra Lærlingrådet i Oslo.

Nemnda er konstituert med Harald Braathen som leder og Hildegunn Fallang som nestleder. De bytter verv mellom seg etter to år.

Øystein Riise Pedersen fra Skolenes landsforbund er observatør.

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo 2023 - 2027
OrganisasjonMedlemVaramedlem
NHO Oslo og VikenHildegunn Fallang (nestleder)Vegard Einan
LO OsloHarald Braathen (leder)Kai-Otto Helmersen
LO OsloCathrin SnareRoger Kristensen
SpekterYvonne S. Nabben Kari Kolle Steinrud
VirkeHelene YtteborgHelene Lillekvelland
YSMona Bjørnstad Irene Memia Mejri
UtdanningsforbundetJannicke Hestås MinkenOdd Erling Olsen
ElevorganisasjonenKnut Amadeus Vaage-KowalzikCaroline Bakke-Mathiesen
LærlingrådetAnn-Kristin BirkelundTiril Waaler Berg
Skolenes landsforbund (observatør)Øystein Riise Pedersen

Møter i Yrkesopplæringsnemnda

Kommende møter i 2024

  • 14. mars 2024 (avholdt)

  • 04. juni 2024

  • 18. september 2024

  • 15. oktober 2024

  • 20. november 2024

Tidligere møter

Kontaktinformasjon

Anita Tjelta
Avdelingsdirektør
Telefon: 97027760
E-post: anita.tjelta@ude.oslo.kommune.no