Byutviklingsutvalget

Møter og aktiviteter

Møtene i byutviklingsutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle.

I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et innspillsmøte med utvalget.

Byutviklingsutvalget har ansvar for:

  • kommune(del)planer

  • områderegulering og detaljregulering

  • planprogram og veiledende plan for offentlig rom
  • spørsmål om privat reguleringsforslag kan fremmes for bystyret
  • konsekvensutredninger
  • høringer, o.l.
  • Oslo kommunes arkitekturpris

Medlemmer

Portrett av bystyremedlem Anna Dåsnes (V)

Anna Dåsnes (Venstre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Magnus Birkelund (F)

Magnus Birkelund (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1987
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av ordfører Anne Lindboe

Ordfører Anne Lindboe (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Leder av Forretningsutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret
Født
1971
Bosted
Bydel Nordre Aker
Portrett av bystyrerepresentant Arve Juritzen (H)

Arve Juritzen (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1960
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyremedlem Grete Horntvedt (H)

Grete Horntvedt (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1944
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Jens Jørgen Lie (H)

Jens Jørgen Lie (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyremedlem Andreas Halse (A)

Andreas Halse (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1977
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Tamina Sheriffdeen Rauf (A)

Tamina Sheriffdeen Rauf (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Alna
Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Sigrid Zurbuchen Heiberg (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Omar Samy Gamal (SV)

Omar Samy Gamal (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1992
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyremedlem Sofia Rana (R)

Sofia Rana (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Frogner

Kristoffer S. Gustavsen (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Bosted
Bydel Frogner

Ragnhild Berg Nilsen (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1995
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Elisabeth Meier Tangen (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
2003
Bosted
Bydel Grünerløkka

Krister Øie Braute (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1977
Bosted
Bydel Frogner

Mubin H. Kapur (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Portrett av bystyremedlem Fawzi Warsame (A)

Fawzi Warsame (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene

Daniel Tran Huynh (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1979
Bosted
Bydel Østensjø

Thuva Øverås (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1996
Bosted
Bydel Grünerløkka

Herman Søndenaa (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1990
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Tom Kristian Berger (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1984
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Trine Dønhaug (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Kaveh Kawousi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1997
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Hans Kristian Voldstad (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1958
Bosted
Bydel Vestre Aker

Ingebjørg Flyum Bjørlo (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Luis Lautaro Espinoza (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1987
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Guillaume Durandal (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Arve Lønnum (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Vestre Aker

Audun Greve (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
2003
Bosted
Bydel Ullern
utvalgssekretær
Pål Anders Dramstad
Telefon
førstekonsulent
Elin Frager