Byutviklingsutvalget


Pål Anders Dramstad

utvalgssekretær

Telefon: 90 62 07 01

E-post:

Elin Frager

førstekonsulent

E-post:

Byutviklingsutvalget

Byutviklingsutvalget har ansvar for:

  • arealplanlegging
  • reguleringssaker
  • bolig- og byfornyelsessaker
  • eiendomsforvaltning
  • utbyggingsområder
  • senterdrift og torgene
  • høringssaker generelt
  • Oslo kommunes arkitekturpris

Møter

Møtene i byutviklingsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Opptak 

Videopptak fra byutviklingsutvalgets seminar om kommuneplanens byutviklingsstrategi: 

Lydopptak fra byutviklingsutvalgets høring om bilfritt byliv 10. april 2018

Medlemmer

Herman Kopp

Kopp, Hermann (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 14 77 16

Født: 1936

Bosted: Bydel Frogner

Sabina Syed (MDG)

Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 91 78 35 59

Født: 1991

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 97 18 70 62

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyrerepresentant Yassine Arakia (H)

Arakia, Yassine (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 97 18 70 62

Født: 1966

Bosted: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1954

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 91 13 11 82

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Lillian Bredal Eriksen (MDG)

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1970

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget

Telefon: 99 63 06 00

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 48 17 55 23

Født: 1956

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Sofia Rana (R)

Rana, Sofia (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Stovner

Bystyrerepresentant Haakon Riekeles (V)

Riekeles, Haakon (Venstre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Danny Chaudhry (U)

Chaudhry, Danny (Chaudhrys gruppe)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 93 84 01 68

Født: 1961

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Horntvedt, Grete (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 92 83 35 83

Født: 1944

Bosted: Bydel Alna

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 92 22 36 85

Født: 1962

Bosted: Bydel Ullern

Auke, Beate Brovik (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Frogner

Ringvold, Melita (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 41 46 41 46

Født: 1978

Bosted: Bydel Grorud

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 97 57 82 27

Født: 1959

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 48 47 61 67

Født: 1984

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Vestre Aker

Tahir, Nadya (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 48 17 23 37

Født: 2000

Bosted: Bydel Bjerke

Hødnebø, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Haugen, Mikkel Øgrim (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 95 17 16 97

Født: 1989

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1985

Bosted: Bydel Sagene

Bonde, Audun Gotaas (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 47 27 09 05

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordstrand

Stephanek, Daniel (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 91 71 65 42

Født: 1974

Bosted: Bydel Østensjø

Hegstad, Elisabeth (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Vestre Aker

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordre Aker