Byutviklingsutvalget

Byutviklingsutvalget har ansvar for:

  • arealplanlegging
  • reguleringssaker
  • bolig- og byfornyelsessaker
  • eiendomsforvaltning
  • utbyggingsområder
  • senterdrift og torgene
  • høringssaker generelt
  • Oslo kommunes arkitekturpris

Møter og aktiviteter i utvalget

Møtene i byutviklingsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner eller privatpersonerbe om et møte med utvalget (en deputasjon).

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Se utvalgets møter

Byutviklingsutvalgets møter strømmes på Oslo kommune-TV. Der kan du se møtene direkte eller i opptak.

Medlemmer

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret
Telefon
Født
1957
Bosted
Bydel Vestre Aker
Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Tetzschner, Jenny Clemet von (H)

Tetzschner, Jenny Clemet von (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Født
1991
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyrerepresentant Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1985
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyrerepresentant Yassine Arakia (H)

Arakia, Yassine (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1966
Bosted
Bydel Alna
Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyrerepresentant Mansoor Hussain (A)

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Yrke
Bydel Alna
Bystyrerepresentant Lillian Bredal Eriksen (MDG)

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Født
1970
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV)

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1988
Bosted
Bydel Grorud
Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyrerepresentant Sofia Rana (R)

Rana, Sofia (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Stovner
Bystyrerepresentant Haakon Riekeles (V)

Riekeles, Haakon (Venstre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Født
1986
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyrerepresentant Danny Chaudhry (U)

Chaudhry, Danny (Chaudhrys gruppe)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1961
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Kopp, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1936
Bosted
Bydel Frogner

Horntvedt, Grete (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1944
Bosted
Bydel Alna

Rosseland, Kaia Marie (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1989
Bosted
Bydel Grünerløkka

Ringvold, Melita (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Grünerløkka

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1978
Bosted
Bydel Grorud

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1959
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1984
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1956
Bosted
Bydel Vestre Aker

Tahir, Nadya (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Sagene

Hødnebø, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1983
Bosted
Bydel Nordre Aker

Haugen, Mikkel Øgrim (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1989
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1985
Bosted
Bydel Sagene

Bonde, Audun Gotaas (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1993
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Stephanek, Daniel (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Telefon
Født
1974
Bosted
Bydel Østensjø

Hegstad, Elisabeth (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Født
1956
Bosted
Bydel Vestre Aker

Hillestad, Margaret Eide (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Ullern
utvalgssekretær
Pål Anders Dramstad
Telefon
førstekonsulent
Elin Frager