Bystyrets utvalg

Byutviklingsutvalget


Pål Anders Dramstad

utvalgssekretær

Telefon: 906 20 701

E-post:

Elin Frager

førstekonsulent

E-post:

Byutviklingsutvalget

Byutviklingsutvalget har ansvar for:

 • arealplanlegging
 • reguleringssaker
 • bolig- og byfornyelsessaker
 • eiendomsforvaltning
 • utbyggingsområder
 • senterdrift og torgene
 • høringssaker generelt
 • Oslo kommunes arkitekturpris

Møter

Møtene i byutviklingsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Opptak 

Videopptak fra byutviklingsutvalgets seminar om kommuneplanens byutviklingsstrategi: 

Lydopptak fra byutviklingsutvalgets høring om bilfritt byliv 10. april 2018

Møter

 1. Dato 26.10.
  Klokkeslett 12:00-14:00
  Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bystyrerepresentant Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Yassine Arakia (H)

Arakia, Yassine (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 971 87 062

Født: 1966

Bosted: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1954

Bosted: Bydel Vestre Aker

Herman Kopp

Kopp, Hermann (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 901 47 716

Født: 1936

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1997

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 996 30 600

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 481 75 523

Født: 1956

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Danny Chaudhry (U)

Chaudhry, Danny (Uavhengig)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 938 40 168

Født: 1961

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Sofia Rana (R)

Rana, Sofia (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Stovner

Bystyrerepresentant Haakon Riekeles (V)

Riekeles, Haakon (Venstre)

Medlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Horntvedt, Grete (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 928 33 583

Født: 1944

Bosted: Bydel Alna

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 922 23 685

Født: 1962

Bosted: Bydel Ullern

Auke, Beate Brovik (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Frogner

Ringvold, Melita (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 414 64 146

Født: 1978

Bosted: Bydel Grorud

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 975 78 227

Født: 1959

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 484 76 167

Født: 1984

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Vestre Aker

Tahir, Nadya (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 481 72 337

Født: 2000

Bosted: Bydel Bjerke

Hødnebø, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Haugen, Mikkel Øgrim (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 951 71 697

Født: 1989

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1985

Bosted: Bydel Sagene

Stephanek, Daniel (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 917 16 542

Født: 1974

Bosted: Bydel Østensjø

Hegstad, Elisabeth (Uavhengig)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bonde, Audun Gotaas (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget

Telefon: 472 70 905

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordstrand

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordre Aker