Oslo bys arkitekturpris

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen.

Deichman Bjørvika er vinner av Oslo bys arkitekturpris 2021

Arkitekt for Deichman Bjørvika er Lundhagem og Atelier Oslo, byggherre er Kultur og idrettsbygg, Oslo kommune. Les juryens begrunnelse

Frist for å sende inn forslag

Fristen for å sende inn forslag var 19. februar.

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen.

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (2020) og landskapsanlegg de siste fem år (perioden 2016-2020). Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Les fullstendige kriterier og statutter for arkitekturprisen

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter.

Hva skjer når?

De påmeldte vil bli offentliggjort i juni. De beste av disse vil bli nominert til prisen, og vises frem i en utstilling på Fridtjof Nansens plass fra 16. september til og med 31. oktober.

Finalistene til prisen vil bli avslørt under utstillingsåpningen.

Vinneren vil offentliggjøres og prisen vil bli delt ut av ordføreren i Oslo rådhus 14. oktober 2021.

Et utvalg av årets påmeldte presenteres i katalogen, som utgis idet vinneren avsløres.

 

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Kontakt for spørsmål

Kjell Henning Thon, prosjektleder i Plan- og bygningsetaten
E-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
Telefon: 480 57 483

Bilder og kataloger