Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur i byen. De nominerte offentliggjøres fra 31. august.

Nominerte 2023

Du finner de nominerte på www.arkitekturprisen.no

Hvordan melder du på?

Alle nye bygg og landskapsprosjekter kan meldes på til Oslo bys arkitekturpris. For at forslagene skal kunne være med i vurderingen må de sendes til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no, og vi må ha dem senest lørdag 25. februar!

Dersom den som melder på prosjektet er den samme som arkitekten bak prosjektet, gjør vi oppmerksom på at denne malen for informasjonsplansje om prosjektet skal brukes.

Ved påmelding uten innsendt plansje, sender vi en henvendelse til ansvarlig arkitekt i slutten av februar.

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen.

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (2022) og landskapsanlegg de siste fem år (perioden 2018-2022). Med ferdigstilt, mener vi her at det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest i nevnte periode. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Les fullstendige kriterier og statutter for arkitekturprisen.

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter.

Hva skjer når?

De påmeldte vil bli offentliggjort i juni. De beste av disse vil bli nominert til prisen, og vises frem i en utstilling på Anne Cath. Vestlys plass fra 14. september til og med 31. oktober.

De tre finalistene til prisen vil bli avslørt under utstillingsåpningen.

Vinneren vil offentliggjøres og prisen vil bli delt ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 12. oktober 2023.

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingsutvalget, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Hva består prisen av?

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50 000,-. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver.

Kontakt for spørsmål

Kjell Henning Thon, Plan- og bygningsetaten
E-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
Telefon: 48 05 74 83

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2022

Pressens Hus vant Oslo bys arkitekturpris i 2022, ved arkitektene Kima arkitektur og Atelier Oslo for tiltakshaver Aspelin Ramm.

Til Oslo bys arkitekturpris 2022 var det totalt 38 påmeldte. 11 av disse var nominerte og 3 var finalister. Se Juryens begrunnelse.

Se oversikt over årets vinner, finalistene, de nominerte og alle kandidatene.

Les mer om prisen i ByplanOslo.

Vinneren ble kåret 13. oktober 2022 under prisutdelingen i Oslo rådhus.

Bilder og kataloger