Til innhold

Oslo bys arkitekturpris

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling.

Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen.

Foreslå en kandidat til årets pris

Fristen for å foreslå kandidater til årets pris er 23. februar 2018.

Forslag fra privatpersoner, utbyggere eller andre

Send ditt forslag til Plan- og bygningsetaten på arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no. Husk å oppgi adressen til bygget, parken eller annet som du foreslår.

Forslag fra arkitektkontorer

Prosjektet skal leveres trykket på én eller to kappaplater i A1-format. Hent plansjemalen og følg veiledningsteksten. Send også en PDF-versjon av plansjen(e) til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no

  • Vi ønsker å bruke innsendte tegninger og bilder i media og markedsføring av prisen, samt i Plan- og bygningsetatens rapporter og presentasjoner. Vi krediterer selvfølgelig prosjekt, arkitektkontor og fotograf. Gi oss beskjed hvis dere ikke ønsker dette.

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. 

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (dokumentert med brukstillatelse eller ferdigattest), og landskapsanlegg de siste fem år. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter. 

Hva består prisen av?

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50.000. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver. 

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Hva skjer når?

Forlag til kandidater tas imot frem til 23. februar 2018 og vurderes av juryen i april – juni. Kandidatlisten offentliggjøres i løpet av august. De beste kandidatene samles i en utstilling på høsten og presenteres nærmere i arkitekturpriskatalogen. Finalistene til prisen avsløres under utstillingsåpningen.

Prisutdeling

Vinneren offentliggjøres når prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 18. oktober 2018. Prisutdelingen er åpen for publikum, og det blir faglige innlegg, presentasjoner av finalistene, samt juryens vurdering av årets kandidater. Program for dagen vil annonseres nærmere.»

Kontakt for spørsmål

Gunn Heggelund, Plan- og bygningsetaten
Kontakt: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
Direktetelefon: 450 12 293

Arkitekturprisen 2017

Vinner 2017

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka vinner Oslo bys arkitekturpris for 2017.

Hedrende omtale går til Sentralen og Dalsveien 40 B-C.

Les hele juryens begrunnelse for Oslo bys arkitekturpris 2017 (PDF 0,1MB)

Se bilder fra utdelingen av Oslo bys arkitekturpris 2017

Finalister 2017

Kandidater 2017

Se de 21 kandidatene til Oslo bys arkitekturpris for 2017 her.