Oslo bys arkitekturpris

Nå er påmeldingen til Oslo bys arkitekturpris for 2024 åpen.

Påmeldingen for 2024 er åpen

Har byen fått et nytt, godt byrom? Vet du om et flott, nytt bygg? Hvor foregår den fineste, nye arkitekturen?

Vi ønsker oss mange forslag til Oslo bys arkitekturpris. Send forslagene til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no. Fristen for å sende inn forslag er fredag 23. februar 2024.

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen. Mer informasjon om arkitekturprisen.

Hvordan melder du på?

Alle nye bygg og landskapsprosjekter kan meldes på til Oslo bys arkitekturpris. For at forslagene skal kunne være med i vurderingen må de sendes til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no, og vi må ha dem senest fredag 23. februar 2024.

Dersom den som melder på prosjektet er den samme som arkitekten bak prosjektet, gjør vi oppmerksom på at denne malen for informasjonsplansje om prosjektet (PDF) skal brukes.

Ved påmelding uten innsendt plansje, sender vi en henvendelse til ansvarlig arkitekt i slutten av februar.

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen.

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (2023) og landskapsanlegg de siste fem år (perioden 2019-2023). Med ferdigstilt, mener vi her at det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest i nevnte periode. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg i Oslo.

Les fullstendige kriterier og statutter for arkitekturprisen.

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter.

Hva skjer når?

De påmeldte vil bli offentliggjort i juni. De beste av disse vil bli nominert til prisen, og vises frem i en utstilling på Anne Cath. Vestlys plass fra 5. september til og med 31. oktober.

De tre finalistene til prisen vil bli avslørt under utstillingsåpningen.

Vinneren vil offentliggjøres og prisen vil bli delt ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 10. oktober 2024.

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingsutvalget, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Hva består prisen av?

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50 000,-. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver.

Kontakt for spørsmål

Kjell Henning Thon, Plan- og bygningsetaten

E-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no

Telefon: 48 05 74 83

Bilder og kataloger