Til innhold

Oslo bys arkitekturpris

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen.

Arkitekturprisen 2018

Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget er vinner av Oslo bys arkitekturpris 2018, ved Tuvalu arkitekter AS, NP Bygg AS, Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon. Hedrende omtale gikk til førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset og Bumerangbru og Jungelbru på Alna. 

Se juryens begrunnelse.

Les mer om vinneren i magasinet Byplan.

Se finalistene og de 19 kandidatene til Oslo bys arkitekturpris for 2018 her.

Hva skjer når?

Kandidatlisten ble offentliggjort i månedsskiftet august/september. De beste kandidatene ble nominert til prisen, og vises frem i en utstilling på Rådhusplassen fra 27. september og ut oktober. Finalistene til prisen ble avslørt under utstillingsåpningen 27. september. 

Vinneren ble offentliggjort da prisen ble delt ut av ordføreren i Oslo rådhus 18. oktober 2018. 

Alle forslagene vises i arkitekturpriskatalogen, som kom ut ved prisutdelingen 18. oktober. 

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. 

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (dokumentert med brukstillatelse eller ferdigattest), og landskapsanlegg de siste fem år. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter. 

Hva består prisen av?

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50.000. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver. 

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Kontakt for spørsmål

Gunn Heggelund, Plan- og bygningsetaten
Kontakt: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
Direktetelefon: 450 12 293