Til innhold

Oslo bys arkitekturpris

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen.

Kandidater til årets pris

Kandidatene til Oslo bys arkitekturpris for 2017 er klare, se alle 21 her.

Mer informasjon om prisen

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. 

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (dokumentert med brukstillatelse eller ferdigattest), og landskapsanlegg de siste fem år. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Mellom 2002 og 2009 var det et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter. 

Hva består prisen av?

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50.000. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver. 

Hvordan foregår juryeringen?

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Hva skjer når?

Forlag til kandidater tas imot frem til 20. februar 2017 og vurderes av juryen i april – juni. Kandidatlisten offentliggjøres i løpet av august. De beste kandidatene samles i en utstilling på høsten og presenteres nærmere i arkitekturpriskatalogen. Finalistene til prisen avsløres under utstillingsåpningen.

Prisutdeling

Vinneren offentliggjøres når prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 12. oktober 2017. Prisutdelingen er åpen for publikum, og det blir faglige innlegg, presentasjoner av finalistene, samt juryens vurdering av årets kandidater. Program for dagen vil annonseres nærmere.

Kalender Oslo bys arkitekturpris


Se hele kalenderen

Kontakt for spørsmål

Gunn Heggelund, Plan- og bygningsetaten
Kontakt: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
Direktetelefon: 450 12 293