Tidligere vinnere av Oslo bys arkitekturpris

Åpen klasse, byggverk fullført året før og landskapsanlegg fra de siste fem årene.

2021 | Deichman Bjørvika

 • Arkitekt: Lundhagem og Atelier Oslo
 • Tiltakshaver: Oslo og byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

2020 | Boligprosjektet Munch brygge

 • Arkitekt: Lund+Slaatto
 • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen
 • Samspillsentreprenør: BundeBygg
 • Tiltakshaver: Stor-Oslo Eiendom

2019 | Vega Scene

 • Arkitekt: Asplan Viak AS
 • Byggherre: Urbanium Eiendom AS

2018 | Kulturhuset 2.0

 • Arkitekt: Tuvalu Arkitekter AS
 • Annen aktør: NP Bygg AS
 • Tiltakshaver: Kulturhuset i Oslo AS / Olav Thon

2017 | Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

 • Arkitekt: Ledsten Arkitektur AS / Element Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Ledsten Arkitektur AS
 • Tiltakshaver: Agra Foods AS

2016 | Ullevål tårn

 • Arkitekt: Code arkitektur AS
 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
 • Tiltakshaver: Solon Eiendom og Stolt Utvikling AS

2015 | Bjerkedalen park

 • Landskapsarkitekt park: Dronninga landskap
 • Arkitekt paviljong: Filter arkitekter a.s.
 • Øvrige aktører: Steen & Lund, Ljos, SWECO, COWI, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten
 • Tiltakshaver: Oslo kommune v/Bydel Bjerke

2014 | Kuben yrkesarena

 • Arkitekt: Arch Uno AS, Arkitektpartner AS
 • Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
 • Tiltakshaver: Undervisningsbygg Oslo KF

2013 | Nedre gate 5-7

 • Arkitekt: Space Group Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
 • Tiltakshaver: Signal Mediahus ANS

2012 | Parkveien 5 b-c

 • Arkitekt: KIMA Arkitektur as og MAD-Moderne Arkitektur og Design AS
 • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS
 • Tiltakshaver: Aspelin Ramm Eiendom AS v/Infill AS

2011 | IFI2 - Institutt for informatikk – Ole-Johan Dahls hus, UiO

 • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS
 • Ingeniør: Hjellnes Consult AS
 • Tiltakshaver: Statsbygg

2010 | Lærernes hus

 • Arkitekt: Element Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Trifolia AS
 • Kunstner: Jorunn Sannes og May Bente Aronsen
 • Tiltakshaver: Utdanningsforbundet

Før 2010, med ulike tema fra år til år

2009 | Sognsveien barnehage

 • Tema: Skoler og barnehager
 • Arkitekter: Arkitektkontoret GASA AS
 • Landskapsarkitekt: Multiconsult Seksjon 13-3 Landskapsarkitekter AS
 • Tiltakshaver: Omsorgsbygg Oslo KF

2008 | Gyldendalhuset

 • Tema: Næringsbygg, inkludert flerfunksjonsbygg
 • Arkitekt: Arkitekt Sverre Fehn AS
 • Interiørarkitekt: Zinc as
 • Tiltakshaver: Gyldendalhuset ASA

2007 | Urbygningen (Domus Academica), UiO

 • Tema: Vedlikehold og utbedring av eldre/bevaringsverdig bebyggelse
 • Arkitekt: NAV AS Arkitekter
 • Interiørarkitekt: Berentsen interiørarkitekter AS
 • Kunstner: Søren Ubisch
 • Tiltakshaver: Statsbygg

2006 | Villa Korsnes, Ekelyveien 5 E

 • Tema: Småhus i ytre områder
 • Arkitekt: Torstein Ramberg AS sivilarkitekter MNAL
 • Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen landskapsarkitekter MNLA
 • Tiltakshaver: Lars Korsnes

2006 | Christiania qvartalet – Jubileumspris

 • Tema: Nye bygg i historiske miljøer i tett by
 • Arkitekt: Niels Torp arkitekter AS
 • Tiltakshaver: Aspelin Ramm Gruppen AS

2005 | Pilestredet park

 • Tema: Bærekraftige boligprosjekter ved transformasjon og bymessig fortetting
 • Arkitekter: Arkitektkontoret GASA AS, Lund+Slaatto Arkitekter AS, Spor Arkitekter AS, Hille Melbye Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS, Asplan Viak AS
 • Tiltakshaver: Pilestredet Park Boligutbygging ANS

2004 | Oslo Spektrum

 • Tema: Offentlige, allmennyttige bygg
 • Arkitekt: LPO arkitektur og design AS
 • Landskapsarkitekt: 13.3 landskapsarkitekter ANS og Alf Haukeland
 • Interiørarkitekt: Riss Interiørarkitekter
 • Kunstner: Guttorm Guttormsgård
 • Tiltakshaver: Oslo kommune

2003 | Christiania torv

 • Tema: Offentlige uterom, byrom og grøntområder
 • Arkitekt: Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL
 • Landskapsarkitekt: 13.3 Landskapsarkitekter ANS
 • Kunstner: Wenche Gulbrandsen
 • Tiltakshaver: Eiendomsspar AS

2002 | Grünerløkka Studenthus (Studentsiloen)

 • Tema: Gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse
 • Arkitekt: HRTB AS arkitekter MNAL
 • Tiltakshaver: Studentsamskipnaden i Oslo