Til innhold

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus / Sosial- og eldreombudet i Oslo

Kontaktinfo

Telefon

23 13 90 20

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse

Lille Grensen 7 , 0159 OSLO

Inngang fra Arbeidergata

Postadresse

Lille Grensen 7, 0159 OSLO

Åpningstider

Hovedåpningstider: 10:00 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Telefontid fra kl. 08:00-15:00.

Om Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus / Sosial- og eldreombudet i Oslo

Vi arbeider for at du som pasient og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Vi kan hjelpe deg med:

 • informasjon om dine rettigheter
 • råd og veiledning
 • dialog med tjenestestedet
 • deltakelse i møter
 • bistand i klager

Alle våre tjenester er gratis.

 

Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder:

 • sykehjem
 • rus og avhengighet
 • bolig og økonomisk sosialhjelp
 • hjemmesykepleie og hjemmehjelp
 • psykisk helsehjelp
 • avlastning, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • barnevern
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • sykehus, legevakt og fastlege

 

Vi har laget klageskjemaer du kan benytte hvis du ønsker å klage på vedtak eller tjenester du har fått. Du kan fylle ut skjemaet selv, eller vi kan hjelpe deg med utfyllingen.

 

Aktivitetskalender

Kontaktinformasjon

Sentralbord

Telefon: 23 13 90 20

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus / sosial- og eldreombud i Oslo

Anne-Lise Kristensen

Mobilnummer: 957 33 175

Kontorsjef

Marianne Stavrum

Telefon: 23 13 90 20

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 984 372 140 

Fakturaadresse: Oslo kommune fakturasentralen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus / Sosial- og eldreombudet i Oslo, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo