Til innhold

Bystyrets sekretariat

Kontaktinfo

Telefon
02180

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse
Rådhuset, 0037 OSLO

Om Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for bystyret og bystyrets organer,  for å avvikle møter og å drive informasjonsformidling.

Formelle henvendelser og dokumenter til Bystyrets sekretariat bes sendes til postmottak@oslobystyre.no.

Virksomheten er sekretariat for:

Bystyrets sekretariat er også ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo.

Ledelse

Direktør

Ola Borge Mannsåker

Telefon: 23 46 18 41

E-post: postmottak@oslobystyre.no

Personal og økonomi

konstituert personalleder

Bjørn Larsen

Telefon: 23 46 12 98

E-post: postmottak@oslobystyre.no

Avdeling for bystyrets organer

leder

Siv Songedal

Telefon: 23 46 15 37

E-post: postmottak@oslobystyre.no

IKT, arkiv og teknisk

IKT-sjef

Knut Bjørnar Larsen

Telefon: 23 46 18 70

E-post: postmottak@oslobystyre.no

Ordførerens kontor

stabssjef

Cecilie Stray

Telefon: 23 46 18 36

E-post: postmottak@oslobystyre.no

Valg

leder

Karina Miller

Telefon: 23 46 15 13

E-post: postmottak@oslobystyre.no

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 853