Til innhold

Bystyrets sekretariat

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Pressehenvendelser Valg 2017

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for bystyret og bystyrets organer, for å avvikle møter og å drive informasjonsformidling.

Formelle henvendelser og dokumenter til Bystyrets sekretariat bes sendes til postmottak@oslobystyre.no

Virksomheten er sekretariat for:

Bystyrets sekretariat er også ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Sekretariatet har også ansvar for valg av meddommere.

Ledelse

Direktør

Lars Arne Ryssdal

Telefon: 23 46 18 41

E-post:

Avdeling for administrasjon

leder

Tone Iversen Skaare

Telefon: 23 46 19 80

E-post:

Avdeling for bystyrets organer

leder

Siv Songedal

Telefon: 23 46 15 37

E-post:

Ordførerens kontor

stabssjef

Cecilie Stray

Telefon: 23 46 18 36

E-post:

Valg

leder

Karina Miller

Telefon: 23 46 15 13

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 853.

Faktura til Oslo kommune.