Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2017

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 30.01.2017 (PDF 218KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 30.01.2017 (PDF 108KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 30.01.2017 (PDF 172KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 05.12.2016
2/17
3/17
4/17
5/17
Forskrift 014/2017 Forslag til regulering Vækerøveien mellom Griniveien og Austliveien
6/17
7/17
Nytt varsel om oppstart av detaljregulering Holmenkollveien 120 B
8/17
9/17
Årsrapport for vannkvalitet ved friluftsbadene i Oslo 2016
10/17
Underretning om politisk planvedtak - Hospitsveien 5 - Voksenlia vannbasseng
11/17
Informasjonssaker
12/17
13/17
Forskrift 087/2017 Forslag til regulering i Holmenveien mellom Risbakken og Borgenveien