Årsrapport for vannkvalitet ved friluftsbadene i Oslo 2016