Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til detaljregulering av Slemdalsveien 35 - 37