Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 05.12.2016