Til innhold

Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede


Einar Fiskvik

Nestleder

Telefon: 901 55 555

E-post:

Liv Marit Strand

Møtesekretær

E-post:

Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Brukerrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Representantene oppnevnes av bydelsutvalget, og de funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet.

Brukerrådet gir råd til de folkevalgte i komiteer og bydelsutvalget basert på saksfremlegg. I tillegg kan rådet ta opp egne saker, som de fremmer for de folkevalgte organene.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Fiskvik, Einar - FFO

Nestleder av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Telefon: 901 55 555

Sandvik, Leif Inge - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Kampe, Frode Ankill - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Vold, Vidar - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Lie, May Bente (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 950 85 574

Larsen, Leif (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Thomassen, Espen - FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Larsen, Randi Halden - SAFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede

Hval Ljønes, Anne Cathrine (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede