Møte i Søndre Nordstrand råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 30. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 4B