Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet. Råd for funksjonsnedsettelser gir råd til de folkevalgte i komiteer og bydelsutvalget basert på saksfremlegg. I tillegg kan rådet ta opp egne saker, som de fremmer for de folkevalgte organene.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Larsen, Randi Halden - SAFO

Leder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Fiskvik, Einar - FFO

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Dahle, Ragnhild - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Haugen, Geir, SAFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Breiby, Åge, FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Aschehoug, Marit, FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Høiland, Adrian (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Nygaard, Linn, SAFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kjesrud, Magnus Woo, FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Eskeland, Trine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kosmo, Joakim (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
sekretær
Anita Kolstad
Telefon