Seksjonering, deling og oppmåling

Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Slik søker du

Er det flere bygninger på tomten, må du ta med alle i søknaden.

Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering

Legg ved situasjonskart over eiendommen

Et situasjonskart viser

  • grensene til eiendommen
  • omrisset av bebyggelsen
  • gårdsnummer og bruksnummer 

Kartet kan du laste ned fra matrikkelen.

Se eksempel på situasjonsplan (PDF).

Du kan også søke om seksjonering av uteareal sammen med seksjonering av bygningen. Les mer om seksjonering av uteareal.

Legg ved plantegninger for alle etasjene

Plantegningene må inneholde:

  • markering av de ulike seksjonene
  • forslag til seksjonsnummer
  • gårdsnummer og bruksnummer
  • informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.

Du finner plantegninger fra tidligere byggesaker i Saksinnsyn, eller i kundesenteret vårt. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Se eksempel på plantegning (PDF).

Fordel de nye seksjonene

Hvis det er flere som eier eiendommen sammen, og dere skal eie en seksjon hver, kan dere fordele de nye seksjonene. Hvis dere ikke gjør dette, vil alle eie en del av alle seksjonene.

Skjema for fordeling av seksjoner.

Lag vedtekter til sameiet

For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet. 

Tinglysingssperre

Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

Kontakt Kartverket om tinglysningssperre.

Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.
 

Hva koster det?

  • Seksjonering og tinglysning koster 4101 kroner. Ved behov for befaring vil prisen øke til 6445 kroner. 
  • Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.
  • Ved fordeling av uteareal kommer gebyr for oppmåling i tillegg.

Vi sender faktura til den som søker. Du kan ikke endre mottaker av faktura.

Priseksempler for seksjonering med uteareal.

Se priser i gebyrforskriften kapittel 10 og eventuelt kapittel 8.

Hvis saksbehandlingen tar mer enn 12 uker får du 25 prosent rabatt for hver påbegynte uke.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura. 

Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Oppmålingsforretningen er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra seksjoneringstillatelsen er gitt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristen oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.

Er eiendommen allerede seksjonert?

Er eiendommen allerede er seksjonert, er det reseksjonering du må søke om.