Lørdagsskolen

Oslo kulturskoles sjangeruavhengige fordypningsprogram for unge musikkelever.

Viktige datoer!

Søknadsfrist er søndag 12. mars. Opptaksprøve er 7. mai.

Søk om plass

Om undervisningen

Lørdagsskolen er et tilbud til spesielt motiverte og dyktige elever, og er først og fremst et samspilltilbud – uavhengig av sjanger.

På Lørdagsskolen får du 16 lørdagssamlinger pr. skoleår. Alle elevene er med i kammergrupper eller band, ledet av egne instruktører. I tillegg får du en individuell undervisningsøkt i uken på instrumentet ditt.

Samspill

Elevene blir satt sammen i ensembler ut fra alder og nivå, instrument og sjangertilknytning. I ensemblene får elevene mulighet til å utvikle sine musikalske ferdigheter i samspill med hverandre.

Konserter

Du får delta på flere konserter og arrangementer i løpet av skoleåret. Lørdagsskolen har sin egen konsertserie, som består av kammerkonsert på hver lørdagssamling. I tillegg gis minst én felleskonsert hvert semester, der alle Lørdagsskolens ensembler spiller.

Kursdetaljer

Alder

Fra 10 år

Nivå

Øvet

Pris

3.941,– pr. semester (samspill og 45 min. individuell undervisning)

Varighet

Helårsplass. Én undervisningstime med 45 minutters varighet pr. uke og 16 lørdagssamlinger. Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager

Opptaksprøve

Opptaksprøven består av prøvespill og en kort samtale. Søkere kan stille som enkeltmusikere, ensemble eller band. Søkeren står helt fritt i valg av materiale, men samlet varighet av fremførelsen skal ikke være lengre enn ti minutter

Elever tas inn på grunnlag av prøvespillet. Nivå, motivasjon og muligheten til å sette sammen passelige ensembler vil bli vektlagt. Kulturskolen stiller akkompagnatør til rådighet ved prøvespillet

Undervisningssteder

  • Grønland kulturstasjon