Lørdagsskolen

Lørdagsskolen på Oslo kulturskole er et sjangeruavhengig fordypningstilbud til sang- og instrumentalelever. Dette kan være et springbrett for deg som ønsker å gå videre med høyere musikkstudier, og kan gi er forsmak på livet som profesjonell musiker.

Søk om plass

Om undervisningen

På lørdagsskolen får du mulighet til være med i samspillgrupper og få undervisning av høyt utdannede musikkpedagoger. Du blir kjent med ungdommer som har samme interesse, og får spille med andre på samme alder og nivå.

Du er med på 16 lørdagssamlinger per skoleår. Elevene blir satt sammen i ensembler ut fra alder og nivå, instrument og sjangertilknytning. I ensemblene får elevene mulighet til å utvikle sine musikalske ferdigheter i samspill med hverandre gjennom bl.a. innstudering, improvisasjon (rytmiske sjangre) og musikalsk interaksjon.

På lørdagssamlingene øver ensemblene mellom 10:00 og 15:00. Samspillsøktene varer vanligvis ca. to timer, men kan i perioder utvides i forbindelse med fellesprosjekter (orkester og ensembler på tvers). Det er derfor viktig at elevene er tilgjengelige innenfor hele tidsrammen. Elevene får i tillegg en individuell undervisningsøkt på 45 min. pr. uke.

Konserter

Vi har egne konserter kl. 12:00 de fleste lørdagssamlingene, der elevene spiller solo- og samspillrepertoar. Kulturskolen stiller med akkompagnatør på disse konsertene. Det forventes at alle elever opptrer på minst én huskonsert gjennom skoleåret. Vi ønsker også at elevene stiller som publikum på hverandres konserter. I tillegg til huskonsertene, deltar alle elevene på Lørdagsskolens vinterkonsert i november og sommerfestival i mai (fredag til søndag).

Kursdetaljer

Alder

Fra 10 år t.o.m siste år på videregående skole

Nivå

Øvet

Krav til elevene

  • Vi forventer at du øver, er interessert i å utvikle deg og deltar i undervisning og på konserter
  • Elever innen klassisk musikk må ha nødvendige ferdigheter i notelesing og prima vista (bladspill)
  • For elever innen rytmisk musikk vil undervisningen være både gehør- og notebasert
  • Hvis du trenger permisjon må du sende skriftlig søknad. Søknad må leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Det kan innvilges to fravær per semester hvis du har en gyldig grunn. Etter to ugyldige fravær kan du miste elevplassen

Pris

4108,– pr. semester (samspill og 45 min. individuell undervisning)

Varighet

Helårsplass. Én undervisningstime med 45 minutters varighet pr. uke og 16 lørdagssamlinger. Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Elever i Lørdagsskolen forplikter seg til å være med hele året

Opptaksprøve

Elever tas inn på grunnlag av opptaksprøve, som består av prøvespill og en kort samtale. Nivå, motivasjon og muligheten til å sette sammen passelige ensembler vil bli vektlagt. Elever innen klassisk musikk kan bli prøvd i notelesning/bladspill.

Du kan søke alene som enkeltmusiker eller med et ensemble eller band. Du bestemmer selv prøvespillrepertoar i samråd med din instrumentallærer. Prøvespillrepertoaret skal være på mellom fem og ti minutter.

Kulturskolen stiller akkompagnetør til rådighet under opptaksprøven.

Undervisningssteder

  • Grønland kulturstasjon