Kari Diane Holtsmark

Lærer, klarinett
kari.holtsmark@kul.oslo.kommune.no

Kari Diane Holtsmark har jobbet som musikklærer ved kulturskolene i Oslo og Bærum i flere år. Hun har treårig musikkpedagogisk utdannelse med klarinett som hovedinstrument, pluss to år med utøvende fag fra Barratt Dues Musikkinstitutt. Kari spiller i Oslo Symfoniorkester, og hun spiller også mye kammermusikk med kolleger og venner. Hun har vært leder i Norsk Skoleorkesterforbund, Oslo krets, og hun har ledet og administrert kretsens kammermusikk-kurs i mange år.

Portrettbilde av Kari Diane Holtsmark, klarinettlærer ved Oslo kulturskole
Kari Diane Holtsmark. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole