Synnøve A. Hannisdal

Lærer, trombone
synnove.hannisdal@kul.oslo.kommune.no

Synnøve er utdannet ved Norges musikkhøgskole, med diplomeksamen i 1987 og hovedfagseksamen i musikkpedagogikk i 2001. Hun har også eksamen fra the Juilliard school i New York. Synnøve har arbeidet i mange år som frilansmusiker, med engasjementer i norske profesjonelle korps og orkestre. Hun har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester i konsertserien De unges konsert, og har deltatt i skolekonsertproduksjoner ved The Lincoln Center Student Program i New York. Synnøve har vært ansatt i kulturskolen siden 1996.

Portrettbilde av Synnnøve Hannisdal, trombonelærer ved Oslo kulturskole
Synnnøve Hannisdal. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole