Dag Rønnekleiv

Lærer, fiolin
Dirigent
dag.ronnekleiv@kul.oslo.kommune.no

Dag Rønnekleiv er utdannet bratsjist og fiolinist ved Musikkonservatoriet i Trondheim og Royal college of Music i London. Han arbeidet i mange år som frilans orkester- og kammermusiker, og har turnert blant annet i Japan med Trondheimsolistene, og i Norge og Norden med forskjellige ensembler. I tillegg til å være musiker og musikkpedagog er Dag også utdannet som lærer i feldenkraismetoden, en bevegelses- og oppmerksomhetsbasert læringsmetode som med stort hell kan knyttes til musikkutøving. Feldenkraismetoden i musikkundervisning var tema for Dags hovedfagsoppgave i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole.

Portrettbilde avDag Rønnekleiv, fiolinlærer ved Oslo kulturskole
Dag Rønnekleiv. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole